Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vzdelávanie, veda, kultúra - Bratislavský kraj(220 záznamov)

Slovensko Vzdelávanie, veda, kultúra - Bratislavský kraj
Bratislava (189)
Malacky (11)
Pezinok (12)
Senec (8)
101 - 125 z celkom 220 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie. Organizovanie klubových aktivít v prírode pre deti predškolského a školského veku. Organizovanie aktivít zameraných na zdravý životný štýl pre dospelých.
Zlepšenie celosvetového stavu vzdelávania, celosvetová nádej pre zvládanie negramotnosti a celkového zlyhania vo vzdelávaní.
Občianske združenie - podpora sociálne slabších rodín a jednotlivcov v krízových situáciách. Zabezpečovanie vzdelávania v sociálnej a právnej oblasti.
Občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať rozvoj telesnej kultúry. Organizácia voľnočasových aktivít.
Občianskeho združenie - vykonávanie osvety diela tajovských rodákov svetového významu Jozefa Murgaša a J.G.Tajovského.
Nezisková organizácia zameraná na organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí.
Neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je vyhľadávať, objavovať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti hmotné a nehmotné historické a kultúrne dedičstvo.
Ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania, podpora športu detí, mládeže, občanov zdravotne postihnutých. Ochrana životného prostredia a zachovanie kultúrnych hodnôt.
Občianske združenie na pomoc matkám a ich deťom v krajinách tretieho sveta. Podpora vzdelávania, ochrana zdravia, charitatívna pomoc.
Poznanie a prax liečebnej pedagogiky, programy vzdelávania, propagácia služieb v liečebno-pedagogickej praxi.
Občianske združenie - spevácky zbor, účasť na cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach.
Združenie umelcov a ľudí s umeleckým cítením, ktorí chcú prostredníctvom umenia rozvíjať umelecké cítenie vo všetkých vrstvách spoločenského a sociálneho života.
Ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania a osvety. Rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a sociálnych hodnôt.