Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vzdelávanie, veda, kultúra - Trenčiansky kraj(46 záznamov)

Slovensko Vzdelávanie, veda, kultúra - Trenčiansky kraj
1 - 25 z celkom 46 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie - ľudový spevácky zbor, verejné a súkromné vystúpenia, predaj CD.
TRAKT je občianske združenie, ktoré pôsobí v oblasti kultúry, umenia nových médií, interaktivity a umenia vo verejnom i galerijnom priestore.
Súkromná spojená škola - materská, základná a umelecká.
Občianske združenie s cieľom zvyšovať povedomie a zručnosti v starostlivosti o matku a dieťa.
Združenie na podporu informovanosti o medzinárodných inštitúciách, spoločenstvách a členstve SR v nich. Konzultácie a poradenstvo.
Občianske združenie prevádzkujúce Artkino METRO, spravujúce filmový klub a organizujúce kultúrne podujatia a spoločenské akcie.
Rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, vedecko - technické služby, informačné služby, ochrana zdravia a životného prostredia.
Prevádzkovanie chránenej dielne, sprostredkovanie zamestnania, pomoc, poradenstvo a vzdelávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.
Výučba cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.
Tvorba kultúrnych podujatí, zachovávanie kultúrnych hodnôt a tradícií, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov. Výchovné koncerty a kurzy.
Občianske združenie. Krúžková činnosť v oblasti robotiky, elektroniky a programovania. Vývoj robotov vlastnej koncepcie a podporných prostriedkov pre robotiku a vzdelávanie.
Občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj vzdelávania a výchovy mladej generácie s dôrazom na podporu čítania kníh a vytvárania pozitívneho vzťahu k literatúre.
Občianske združenie - možnosť pre mladých ľudí ako zmysluplne využiť svoj voľný čas. Spev, tanec, divadlo a hudba.
TEDxTrenčín poskytuje platformu pre ľudí, ktorých myšlienky, nápady a činy sú hodné zdieľania. Vzdelávacia činnosť.
Občianske združenie zamerané na podporu a rozvoj obcí Dolný Lieskov, Slopná, Horný Lieskov, rozvoj športu a kultúry.
Tvorivá informatika s Baltíkom - združenie pre deti, rozvíjanie v informačno - komunikačných technológiách. Licencie, súťaže a školenia.
Občianske združenie. Organizovanie kultúrnych podujatí a podpora umenia.
Motivácia ľudí k harmonickému životnému štýlu. Prednášky, semináre, víkendy zdravia, športové a kultúrno - spoločenské aktivity.
Záchrana Bystrického hradu - údržba areálu a odstraňovanie náletových drevín, vykonávanie jednoduchších murárskych prác na zabezpečenie statiky hradu a opätovné estetickou -funkčné využitie.