Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vzdelávanie, veda, kultúra - Trnavský kraj(56 záznamov)

Slovensko Vzdelávanie, veda, kultúra - Trnavský kraj
Galanta (9)
Hlohovec (5)
Piešťany (8)
Senica (6)
Skalica (1)
Trnava (20)
1 - 25 z celkom 56 výsledkov
Odporúčame vám
Vydávanie časopisu 90871.sk, v ktorom sa nachádzajú novinky o Moravskom Svätom Jáne.
Folklórny súbor interpretujúci obyčajný dedinský život, ľudové piesne a tance. Rozvoj vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia a zveľaďovanie historických a prírodných pamiatok.
Organizovanie kultúrnych podujatí, charitatívnych projektov, koncertov pre deti, pre rodiny, workshopov a výstav, či rôznych súťaží. Podpora pohybu a zdravého životného štýlu, zastupovanie interaktívneho divadla Fifo a Vierka, koncertov Vierky Šustekovej a jej hostí a ostatných členov Občianskeho združenia Elementô
Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia. Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia. Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia.
MBA programy. Kurzy opatrovateľstva, sociálnej rehabilitácie, komunikácie, sociálneho manažmentu, starostlivosť o klienta, interný audítor, externý audítor. Realizujeme vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými môžu získať pracovníci sociálnych služieb alebo sociálnej práce čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo si doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.
Realizácia osobnostných testov Insights MDI + konzultácie, organizovanie individuálnych tréningov a pre firemné skupiny . Personálne poradenstvo, manažment, krízový manažment, obchodná komunikácia, koučing, firemný protokol, interná a externá komunikácia, prezentácia a vystupovanie, príprava manažérov..
Činnosť občianskeho združenia. Sprostredkovanie poznatkov z histórie mesta Sereď a jeho okolia. Záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava.
Občianske vzdelávacie združenie - organizovanie a realizácia jazykových, odborných kurzov (kurzy akreditované MŠVVaŠ SR, počítačové, iné), školení a seminárov.
Šírenie zborového umenia na súťažiach, festivaloch, koncertných vystúpeniach doma a v zahraničí, realizácia vianočných koncertov a organizovanie medzinárodných festivalov zborového spevu.
Amatérska skupina, vystupovanie na koncertoch, báloch, oslavách či trampských stretnutiach.
Občianske združenie. Vytváranie podmienok pre činnosť svojich členov v oblasti fotografie a kultúry a napomáhanie rozvoju záujmovej činnosti detí, mládeže a občanov v oblasti fotografie.
Výučba cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.
Občianske združenie zamerané na podporu detí v Indii - rozvojová pomoc aj podpora vzdelávania.
Občianske združenie - tvorba kultúrnej politiky a rozvoj kreatívneho priemyslu. Organizovanie kultúrnych podujatí, festivalov, besied, diskusií, výstav a realizovanie odborných vzdelávacích programov.
Kurzy - odborné, akreditované a jazykové, semináre a školenia pre ľudí a firmy.
Združenie zachraňujúce hrad Tematín. Konzervácia národnej kultúrnej pamiatky, údržba zelene v areáli hradu.
Organizácia kultúrnych podujatí s celomestským charakterom, spomienkových osláv z príležitosti historických výročí, organizácia výstav a besied.
Občianske združenie pre záchranu a podporu kultúrneho dedičstva v regióne ľavobrežia Váhu od Beckova po Koplotovce.