Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vzdelávanie, veda, kultúra - Žilinský kraj(51 záznamov)

Slovensko Vzdelávanie, veda, kultúra - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Zájazdové bábkové divadlo pre deti s dvoma súbormi (BA, Dubnica n/V, v Žiline iba administr. sídlo)
Centrum pohybu a tanca Labyrint - cvičenia pre rodičov s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov, tanečná príprava pre deti od 4 rokov, súbor súčasného tanca TDA, joga, brušné tance, fitdance, prednášky.
Občianske združenie - tvorba filmových a fotografických dokumentov, divadelných záznamov, propagačných filmov.
Podpora kreatívneho vzdelávania na školách, inovačné, aktualizačné vzdelávanie pre pedagógov. Workshopy a prednášky na rôzne témy z oblasti marketingu, podnikania, finančnej a čitateľskej gramotnosti.
Občianske združenie s cieľom rozvíjať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie v meste.
Občianske združenie. Vzdelávanie dospelých - rozvoj jazykových zručností, rozvoj počítačových zručností, rozvoj osobnosti. Poradenstvo a mimoškolské aktivity pre mladých.
Vzdelávanie - jazykové kurzy, rekvalifikačné kurzy, preklady, tlmočenie, odborné semináre, detské letné tábory.
Občianske združenie Martina Rázusa - propagácia diel a života. Články, publikácie, rodný dom.
Združenie zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení, podpora fungovania, inovácie vo vzdelávaní, legislatíva databázy, informácie pre rodičov.
Združenie turčianskych muzikantov - piesne a tance a štýlová interpretácia hudobného prejavu ľudových muzikantov. Začepčenie na svadbách.
Zlepšenie kvality života obyvateľstva preventívnou činnosťou, vzdelávaním, tréningami a konzultáciami.
Združenie ľudí s presvedčivým záujmom o poznanie skutočnosti a s kritickým až vedeckým prístupom k získavaniu, zhromažďovaniu informácií.
Občianska spoločnosť a internacionalizácia vzdelávania a vedy na Slovensku. Organizovanie štipendijných programov a programov na podporu vzdelávania.
Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít. Združenie poľskej menšiny v Žilinskom kraji.
Podpora rozvoja výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy študentov, ktorí sa pripravujú na výkon povolania v zdravotníctve.
Podpora výchovy a vzdelávania žiakov SOŠ dopravnej, podpora získavania skúseností a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov SOŠ dopravnej na podujatiach na Slovensku a v zahraničí.
Občianske združenie Rescue Team Slovakia. Akcie, aktuality, sponzori, archív článkov.
Hudobné, spevácke a tanečné čísla. Vystupovanie pri rôznych kultúrnych príležitostiach.
Ooficiálna organizácia absolventov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Podpora a rast školy, jej študentov a pracovníkov.
Snaha o rozvoj vedy, techniky a výskumu. Vydavateľ odborného mesačníka Technika a SolarTechnika, EcoTechnika, TriboTechnika.