Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Zdravotníctvo(77 záznamov)

1 - 25 z celkom 77 výsledkov
Odporúčame vám
Vyšetrenie cudzincov pre potreby cudzineckej polície. Pracovisko cudzokrajných chorôb. Vyšetrenie cudzincov a cestovateľov. Očkovanie cestovateľov.
"Spoločnosť Rádiolog s.r.o. je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie - RTG, SONOGRAFIA - Poisťovne: VŠZP, UNION Poistenci poisťovne Dôvera - vyšetrujeme ako samoplatcov."
Poradenstvo v oblasti zdravia, podporná a doplnková liečby. Diagnostika vitamínu D.
Genetika - laboratórium, cytogenetika, DNA testy otcovstva, DNA testy pôvodu - Genograf, osobná genetická analýza - Genoskop Línia, Genoskop Junior. Výživové doplnky, poradňa výživy, čínska medicína
Podpora, propagácia a realizácia výskumu nádorových ochorení na všetkých úrovniach - základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.
Stránka na komunikáciu s verejnosťou, informuje o činnosti, o preventívnych kampaniach, o podujatiach na získanie finančných zdrojov.
Špecializované pracoviská miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta sú vysoko špecializované zdravotnícke zariadenia nezávislej siete pod značkou EuroPainClinics.
Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov spoločností v rámci celej SR. Bezbolestná prevencia infarktu a mozgovej príhody medicínskym prístrojom - Arteriografom.
Poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.
Slovenská liga proti hypertenzii - zníženie chorobnosti a úmrtnosti na následky hypertenzie.
Podpora detí a mládeže do 18 rokov, zvyšovanie kvality života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovanie sociálnej a životnej úrovne obyvateľov Slovenska.
Pohotovosť pre deti a dospelých pri Mestskej poliklinike v Trnave.
Preventívne, diagnostické, aktivačné, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a ľudí trpiacich alzheimerovou chorobou.
Podpora a pomoc jednotlivcom pri ich dočasných alebo trvalých zdravotných problémoch, finančná podpora študentov, financovanie a podpora charitatívnej činnosti, detských domovov, domovov dôchodcov.
Nezisková organizácia so zameraním na pomoc ľuďom s onkologickými ochoreniami. Systém príspevkov od darcov.
Ambulancia klinickej, dopravnej psychológie a psychoterapie.
Dohľad nad pracovným prostredím, hodnotenie zdravotných rizík, kategorizácia prác, prevádzkové poriadky, posudky o riziku, ergonómia pri práci, poradenstvo v hygiene práce.
Predaj a výdaj liekov, lekárenského a zdravotníckeho materiálu.
Autorizovaný servis a predaj stomatologických prístrojov od výrobcov W&H, MELAG, Planmeca, O.M.S., EKOM.