Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Zdravotníctvo(78 záznamov)

51 - 75 z celkom 78 výsledkov
Odporúčame vám
Neinvestičný fond - ochrana zdravia a vzdelávania, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, prednášky s tématikou úrazu.
Vypracovanie prevádzkových poriadkov, hodnotenie rizík, dohľad nad pracovnými podmienkami, kurzy prvej pomoci, poradenstvo a zastupovanie v konaniach s RÚVZ. Nákladná a kamiónová doprava.
Nadácia na podporu rozvoja zdravotníckeho personálu a lekárov. Zabezpečenie technického vybavenia lekárov.
Rozvoj a budovanie domovov sociálnych služieb pre osoby s ťažkým postihnutím. Pomoc pre týrané ženy a deti. Chránené dielne.
Nadácia s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb.
Združovanie finančných prostriedkov určených predovšetkým deťom a mládeži postihnutých detskou mozgovou obrnou a inak telesne postihnutým.
Ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania, podpora športu detí, mládeže, občanov zdravotne postihnutých. Ochrana životného prostredia a zachovanie kultúrnych hodnôt.
Organizovanie festivalov, sympózií, tvorivých dielní, klubových večerov, víkendových stretnutí a výmen mládeže pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí.
Moderne vybavená dentálna klinika - vyšetrenie, diagnostika, ultrazvuk, ručné dočistenie, pieskovanie, polishing, inštruktáž.
Neinvestičný fond NÁDEJ na pomoc pri modernizácii vybavenia onkologických oddelení nemocníc na východom Slovensku a pomoc pacientom s onkologickým ochorením na území SR.
Psychodiagnostika vodičov, vyšetrenia pre zbrojný preukaz a zdravotnícke účely. Psychoterapia jednotlivcov, skupín.
Nadácia pre združovanie finančných prostriedkov na investovanie do prístrojovej techniky, výskumu ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.
Informovanie obyvateľstva Českej a Slovenskej republiky o možnosti predchádzať chorobám, ktoré sa prejavujú s narastajúcim vekom.
Nadácia pre prevenciu drogových závislostí, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.
Podpora pozitívneho sebarozvoja každého jednotlivca, prispievanie k celkovému zvýšeniu kvality života na Slovensku.
Podpora liečby hluchoty pomocou kochleárnych a kmeňových implantátov, podpora spolupráce s občianskym združením implantovaných a rodičov implantovaných detí, organizácia vzdelávacích akcií.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, humanitárna starostlivosť, doplnkové vzdelávanie detí. Organizovania telesnej výchovy a športu.
Podpora deťom fyzicky a mentálne postihnutým, chorým a slabým a deťom v náhradných rodinách za účelom prehĺbenia všestrannej starostlivosti o ne. Podpora zvieracím útulkom.
Poskytovanie informácií týkajúcich sa boja proti rakovine prsníka, informácie o samovyšetrení prsníkov, príznaky, dedičnosť.
Nadácia, ktorej poslaním je podpora projektov v oblastiach vzdelávania, tvorby a ochrany životného prostredia, zdravia a zdravotníctva, sociálnych regionálnych projektov a kultúry.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie poskytujúca vysoko špecializovanú starostlivosť najmä o ťažké popáleninové úrazy.
Pomoc deťom s poruchou krvotvorby, deťom ktorých ochorenie si vyžaduje transplantáciu kostnej drene, trvalá a kontinuálna podpora transplantačného centra a hematologického oddelenia.