Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Združenia pre rozvoj regiónov(98 záznamov)

1 - 25 z celkom 98 výsledkov
Odporúčame vám
Vytváranie rozvojových koncepcií a strategických štúdií, hodnotenie dopadov plánov, programov a projektov, hodnotenie pripravenosti územnej samosprávy na rozvoj, zostavenie rozvojových plánov.
Dobrovoľné, záujmové a politické združenie obcí záhorskej oblasti. Služby obciam a mestám, odborné poradenstvo.
Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje podnikateľské subjekty a samosprávy s cieľom podporovať cestovný ruch na Orave
Podpora zachovania kultúrno-historického dedičstva a prírodných hodnôt a tradícií. Zoskupenie tvoria výtvarníci, filmári, fotografi, herci ako aj historici a laici.
Oblastná organizácia cestovného ruchu. Podpora rozvoja cestovného ruchu. Informácie o regióne, histórii a kultúre, podujatiach, možnostiach turistiky a ubytovania v regióne Turiec.
Oblastná organizácia cestovného ruchu. Cieľom je prepojiť ponuku služieb a atraktivít obcí v celej podhorskej oblasti pod Vysokými Tatrami.
Prevádzkovanie cestovnej agentúry. Zhodnotenie prírodných a kultúrnych zdrojov pre rozvoj agroturizmu, produkcie vidieckeho turizmu, pre posilnenie miestneho ekonomického prostredia.
Podpora a rozvoj systemického myslenia, psychoterapeutické výcviky pre pomáhajúcich profesionálov, tréningy systemického koučovania, koučing a life koučing.
Hospodársky a sociálny rozvoj obcí a regiónov. Analýza regiónu z hľadiska investičných a obchodných príležitostí.
Pomoc pri príprave a vypracovávaní projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ, činnosť sa zameriava na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja s dôrazom na subregión Záhoria.
Riešenia problémov v sociálno-ekonomickej oblasti na základe uznesenia vlády. Záujmové združenie právnických osôb.
Ochrana a rozvoj prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Čachtíc, propagácia kultúrnych a historických pamiatok Čachtíc. Príbeh krvavej grófky, povesť, fotogaléria.
Poradenstvo pri získavaní finančnej pomoci, vypracovanie projektovej dokumentácie, tvorba podnikateľských zámerov, podpora podnikania.
Realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne, podpora rozvoja cestovného ruchu, kultúrnych a spoločenských akcií obcí.
Rozvoj kultúry, školstva, športu a sociálnej sféry - organizovanie podujatí, akcií, seminárov a konferencií, publikačná činnosť.
Rozvoj občianskeho života, skvalitňovanie podmienok na život obyvateľov, ochrana životného prostredia, duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpora podnikania a služieb, rozvoj cestovného ruchu.
Koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoločenského rozvoja regiónu. Organizovanie medzinárodného festivalu filmov o vode AQUA ČADCA zameraného na dokumentárnu tvorbu pôsobenia vody v krajine.
Rozvoj regiónov prostredníctvom poradenstva, tvorby projektov, zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie, spracovania žiadosti o podporu z fondov EÚ, až po vykonanie realizáciu projektu.
Predaje výrobkov z lesa, prenájom poľnohospodárskej pôdy, predaj pozemkov, obhospodarovanie spoločných nehnuteľností.
Regionálna rozvojová agentúra. Zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, monitorovanie potenciálu regiónu, aktivizácia regiónu, koordinácia aktivít a spolupráca so subjektmi ovplyvňujúcimi rozvoj.
Regionálny rozvoj a implementácia inovatívnych prístupov regionálnej politiky v horskom a podhorskom pásme Vysokých Tatier.
Podpora iniciovania, koordinovania a uskutočňovania strategických aktivít, zameraných na hospodárske, sociálne, kultúrne a spoločenské povznesenie regiónu a podpora marketingu.
Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania.
Organizovanie podujatí zameraných na pomoc a podporu pri realizácií nových legislatívnych zmien v praxi, ale aj na riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl.