Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Združenia pre rozvoj regiónov(96 záznamov)

1 - 25 z celkom 96 výsledkov
Odporúčame vám
Predaje výrobkov z lesa, prenájom poľnohospodárskej pôdy, predaj pozemkov, obhospodarovanie spoločných nehnuteľností.
Poradenstvo a informačný servis pre inkubátorov, vytváranie a rozvíjanie vzájomných kontaktov, prenájom priestorov za ceny nižšie ako sú bežné komerčné ceny, poskytnutie rokovacích priestorov.
Záujmové združenie FO a PO, so záujmom o rozvoj slovenského tokajského mikroregiónu, najmä jeho tradičných hospodárskych odvetví, kultúry a ich využitia pre rozvoj cestovného ruchu.
Nezisková organizácia - projekty na podporu rozvoja regiónu.
Spracovania a realizácia modelových projektov rozvoja územia, vzdelávanie miestnych lídrov, práca s obyvateľmi i miestnou samosprávou.
Organizovanie vzdelávacích programov. Rozvíjanie spoločensky zodpovedného podnikania na južnom Slovensku.
Združenie právnických osôb s cieľom rozvíjať cestovný ruch. Prehľad možností ubytovania, turistických vychádzok, programov a kultúrnych akcií v regióne Slovácko.
Zabezpečovanie a tvorba projektov a programov regionálneho rozvoja, vytvorenie informačných sietí a kanálov v rámci Trnavského regiónu. Konzultácie a poradenstvo.
Aktivizácia ekonomického rozvoja regiónu Západného Slovenska inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora. Konzultácie a poradenstvo.
Rozvoj regiónu Trnavského kraja. Efektívne podporovanie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Poradenstvo.
Združenie zamerané na rozvoj regiónu. Konzultácie o predvstupových a štrukturálnych fondoch EÚ, poradenstvo o fondoch EÚ, vypracovanie analýz a stratégií.
Rozvoj regiónu Nitrianskeho kraja prepojením orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Získavanie domácich a zahraničných grantov, poradenstvo.
Cieľom združenia je rozvíjať a podporovať tvorivosť a využívať kreatívne techniky v každej oblasti života.
Zvyšovanie kvality života a udržateľnosti rozvoja regiónu prostredníctvom inovačných projektov.
Rozvoj a skvalitnenie služieb pre lyžiarov v strediskách Hubačov a Vojšín.
Orientácia na rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami. Realizovanie rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne.
Regionálny rozvojová agentúra - príprava projektovej dokumentácie za účelom čerpania fondov Európskej únie, spracovanie strategických rozvojových dokumentov, semináre a vzdelávacie podujatia.
Združenie obcí - spolupráca v oblasti cestovný ruchu, budovania infraštruktúry a snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva, realizácia cyklotrasy.
Rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov.
Všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike.
Prispievanie k zlepšeniu sociálno-ekonomického rozvoja v Banskobystrickom kraji, zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov. Ponuka spracovania podnikateľských zámerov a plánov.
Pomoc pri príprave a vypracovávaní projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ, činnosť sa zameriava na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja s dôrazom na subregión Záhoria.
Vytváranie rozvojových koncepcií a strategických štúdií, hodnotenie dopadov plánov, programov a projektov, hodnotenie pripravenosti územnej samosprávy na rozvoj, zostavenie rozvojových plánov.
Dobrovoľné, záujmové a politické združenie obcí záhorskej oblasti. Služby obciam a mestám, odborné poradenstvo.
Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje podnikateľské subjekty a samosprávy s cieľom podporovať cestovný ruch na Orave