Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Životné prostredie - semináre(44 záznamov)

Ekológia (20)
Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 44 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Plastové nádoby na odpad, plastové kontajnery, vonkajšie koše, veľkoobjemové kontajnery, podzemné kontajnery, parkové lavičky, koše. Vybavenie miest a obcí.
Občianské združenie - chov včiel a včelárstvo. Včelárske krúžky, informácie o paseke a pastve.
Kurzy a školenia - rez stromov, statické zaistenie korún stromov, výsadba stromov, stromolezectvo a iné. Ošetrovanie stromov, výsadba a presádzanie stromov, asanácia stromov.
Vzdelávanie obcí, miest, poľnohospodárskych subjektov a iných podnikateľských subjektov v oblasti energetickej diverzifikácie, spracovaní biomasy a využívaní biomasy na energetické účely.
Odborné poradenstvo v v oblasti ochrany životného prostredia, zhodnocovania a nakladania z odpadom, marketingová činnosť, prieskum trhu, organizovanie kurzov, administratívne služby, tvorba webu.
Poradenstvo, konzultácie a audity -v oblasti životného prostredia. Certifikácie systémov riadenia kvality, životného prostredia a BOZP. Školenia v riadení integrovaných systémov a legislatívy.
Projekt Včelí kRaj poukazuje význam a dôležitosť včelárenia a opeľovania krajiny. Tvorivé dielne pre školy a verejnosť. Včelárske kurzy.
Poradenská, konzultačná a audítorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia. Služby - environmentálny manažment prevádzok, enviro audit, EIA, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a vôd.
Odborné konzultácie, poradenstvo a manažment v oblasti archeologického výskumu, realizácia predstihového záchranného archeologického výskumu.
Školenie pracovníkov v oblasti odpadového a vodného hospodárstva. Inžinierska a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia.
Školenia - ochrana životného prostredia. Predaj priemyselných rohoží, ochranných pomôcok a odevov, čistiacich prostriedkov, hasiacich prístrojov, dopravného značenia, zdravotníckeho materiálu.
Školenia v oblasti legislatívy životného prostredia, colné a logistické, školenia na rozvoj aktivít v oblasti manažmentu a marketingu, práva, podnikateľskej etiky a energetickej efektívnosti.
Komplexné odborné technické enviromentálne poradenstvo, audity, školenia v oblasti životného prostredia, zber a likvidácia odpadov.
Poskytovanie informácií v oblasti vodárenstva. Konferencie, semináre a vzdelávacie akcie o pitnej vode. Právne predpisy v oblasti zásobovania pitnou vodou. Odborné stanoviská k vodárenským úpravám.
Poskytovanie služieb odvozu a odstránenia stavebných odpadov, triedenie a odstránenie komunálneho odpadu, pristavenie kontajnerov, zberný dvor. Vyučovanie ekologickej výchovy na školách.
Analýza životného prostredia, sanácia a rekultivácia životného prostredia - pôda, voda, vzduch. Projektovanie a realizácia odpadových zariadení. Geodézia, inžinierska geológia a priemyselná ekológia.
Organizovanie a realizácia vzdelávacích výletov pre verejnosť, výlety pre školy, ekoturizmus, prednášok pre verejnosť a školy zameraných na lásku k prírode.
Zabezpečenie certifikácie, hodnotenia, vzdelávania - kurzy pre firmy a zamestnancov, školenia bezpečnosti, pre zdravotníctvo, kurzy životného prostredia a energetiky.
Konzultačné a inžinierske služby v životnom prostredí a vodnom hospodárstve, prieskum, sanácia, monitoring znečistenia podzemných vôd a zemín, environmentálny audit, EIA, EMS.
Poradenstvo v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, odborné vzdelávanie. Vedenie projektov z európskych fondov, vedenie odborných školení, prácu s mládežou v životnom prostredí.
Servis kotlov. Energetické poradenstvo. Školiteľské a konzultačné služby v oblasti hospodárenia s energiou. Servis a opravy horákov a kotlov. Ponuka žiaruvzdorných izolácií dverí kotlov. Tlmiče hluku.
Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ekológie a životného prostredia, prieskum znečistenia, semináre a školenia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Podnikateľské poradenstvo pre oblasť ochrany životného prostredia a chemickej legislatívy. Organizovanie kurzov a školení v oblasti ekológie.
Vzdelávanie a kurzy - zdravý životný štýl, životné prostredie, informatika, ekologická energetika, racionálna životospráva, ekologické myslenie.
Poradenstvo - životné prostredie, ochrana prírody, výskum a prieskum ochrany prírody, organizovanie seminárov a kurzov.