Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Životné prostredie - semináre(51 záznamov)

Ekológia (23)
Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Školenie pracovníkov v oblasti odpadového a vodného hospodárstva. Odborná poradenská činnosť v oblasti životného prostredia.
Poradenská, konzultačná a audítorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Poskytované služby - environmentálny manažment prevádzok, environmentálny audit, EIA, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a vôd, certifikácia (ISO 14001, BREEAM, EMAS), ADR, ESG audit a poradenstvo.
Kurzy a školenia - rez stromov, statické zaistenie korún stromov, výsadba stromov, stromolezectvo a iné. Ošetrovanie stromov, výsadba a presádzanie stromov, asanácia stromov.
Občianské združenie - chov včiel a včelárstvo. Včelárske krúžky, informácie o paseke a pastve.
Plastové nádoby na odpad, plastové kontajnery, vonkajšie koše, veľkoobjemové kontajnery, podzemné kontajnery, parkové lavičky, koše. Vybavenie miest a obcí.
Organizovanie a realizácia vzdelávacích výletov pre verejnosť, výlety pre školy, ekoturizmus, prednášok pre verejnosť a školy zameraných na lásku k prírode.
Projekt Včelí kRaj poukazuje význam a dôležitosť včelárenia a opeľovania krajiny. Tvorivé dielne pre školy a verejnosť. Včelárske kurzy.
Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ekológie a životného prostredia, prieskum znečistenia, semináre a školenia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Výcvikové kurzy na prežitie v prírode v extrémnych podmienkach pre jednotlivcov a skupiny. Teambuildingy, outdoor aktivity, survival, military.
Spracovanie dokumentácie v oblasti odpadov, ochrany vody a ovzdušia a ekologických havárií. Poskytovanie trvalého servisu pre klientov formou outsourcingu. Školenie havarijnej pripravenosti.
Servis kotlov. Energetické poradenstvo. Školiteľské a konzultačné služby v oblasti hospodárenia s energiou. Servis a opravy horákov a kotlov. Ponuka žiaruvzdorných izolácií dverí kotlov. Tlmiče hluku.
Ekonomické poradenstvo, ekologické poradenstvo a ochrana životného prostredia, záchranná zdravotná služba. Riešenia v informačných a komunikačných technológiách, výstavba dátových centier.
Vzdelávanie obcí, miest, poľnohospodárskych subjektov a iných podnikateľských subjektov v oblasti energetickej diverzifikácie, spracovaní biomasy a využívaní biomasy na energetické účely.
Školenia v oblasti legislatívy životného prostredia, colné a logistické, školenia na rozvoj aktivít v oblasti manažmentu a marketingu, práva, podnikateľskej etiky a energetickej efektívnosti.
Poskytovanie informácií v oblasti vodárenstva. Konferencie, semináre a vzdelávacie akcie o pitnej vode. Právne predpisy v oblasti zásobovania pitnou vodou. Odborné stanoviská k vodárenským úpravám.
Vzdelávanie a kurzy - zdravý životný štýl, životné prostredie, informatika, ekologická energetika, racionálna životospráva, ekologické myslenie.
Poradenstvo - životné prostredie, ochrana prírody, výskum a prieskum ochrany prírody, organizovanie seminárov a kurzov.
Inovácia súčasných a vytváranie moderných obranných, ochranných, bezpečnostných a záchranných systémov. Projektovanie, modernizácia dopravných motorových vozidiel, špeciálnej techniky. Kurzy.
Poradenské a konzultačné služby - systémy manažérstva kvality, environmentálne prostredie, BOZP a marketing, organizácia vzdelávacích a tréningových programov a kurzov.
Environmentálne poradenstvo - odpadové hospodárstvo a nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia a vôd. Zabezpečenie kurzov o životnom prostredí.