Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Znalci a odhadcovia podnikov(22 záznamov)

1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Vypracovanie znaleckých posudkov v cestnej doprave, ekonomike a manažmente. Distribúcia špecializovaného softvéru v oblasti cestnej dopravy.
Vypracovanie znaleckých posudkov - ohodnotenie podnikov, cenných papierov, obchodných podielov, strojného vybavenia, elektrotechnických zariadení.
Znalecká organizácia, znalecké posudky v oblastiach účtovníctvo, daňovníctvo, kontroling, financie, personalistika, oceňovanie a hodnotenie podnikov.
Znalecká činnosť - znalecké posudky, odborné stanoviská a vyjadrenia v odbore cestná doprava, ekonomika a riadenie podnikov, strojárstvo, stavebníctvo.
Strategické poradenstvo - príprava analýzy postavenia spoločnosti na trhu, identifikácia možnosti rozvoja spoločnosti.
Realizácia stavieb a ich zmien, znalecké oceňovanie a hodnotenie podnikov.
Dokončenie transformácie družstiev, ponuka komplexnej právnej ochrany družstva, právnej reštrukturalizácie, analýzy právnych dokumentov a organizovanie členských schôdzí.
Oceňovanie a hodnotenie podnikov, stanovenie majetkovej, podnikateľskej, kombinovanej a likvidačnej hodnoty podnikov a ich častí. Ekonomické poradenstvo.
Vypracovávanie znaleckých posudkov - stanovenie hodnoty podniku, nehnuteľnosti, nehmotného majetku, výšku škody, ušlého zisku alebo straty.
Znalecká činnosť podnikového hospodárstva, ekonomiky a riadenia podnikov. Vedenie účtovníctva, poradenská a sprostredkovateľská činnosť, prenájom nehnuteľnosti.
Vykonávanie audítorskej a poradenskej činnosti vrátane daňového poradenstva a znaleckej činnosti pri ohodnocovaní majetku podnikov.
Súdny znalec. Ceny a odhady hnuteľného majetku, ceny a odhady motorových vozidiel.
Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov (podniku, nehmotného majetku, nehnuteľností, zásob). Vypracovanie finančno - ekonomických expertíz.
Znalecká organizácia, oceňovanie podnikov, vypracovanie znaleckých posudkov, odborných posúdení pre hospodársku prax.
Vypracovanie posudku ocenenia na všetky druhy majetku vo forme znaleckého posudku vozidiel, nehnuteľností, podnikov pre firmy a občanov.