Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Hľadať firmu

Domovy sociálnych služieb(406 záznamov)

Pridať alebo upraviť
Zobraziť viac kategórií a lokality
201 - 225 z celkom 406 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie celoročnej starostlivosti v domove dôchodcov. Starostlivosť pre občanov s telesným a zmyslovým postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania. Kapacita zariadenia 118 miest.
Prevádzkovanie domova sociálnych služieb a domova dôchodcov, poskytovanie opatery.
Domov sociálnych služieb. Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku.
Domov sociálnych služieb - komplexná starostlivosť, nadštandardné služby. Domov dôchodcov.
Zariadení pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.
Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.
Ubytovanie v garsónkach a dvojizbových bytoch. V zariadení sú 4 spoločenské miestnosti, 2 herne, knižnica, kaplnka, ambulancia, 3 rehabilitačné miestnosti a terasa. Celková kapacita je 170 miest.
Činnosť domova dôchodcov a domova sociálnych služieb - ubytovanie, stravovanie, starostlivosť.
Poskytovanie starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Domov sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím - telesné a zmyslové postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania.
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach.
Prvá stanica pre deti zanedbávané, týrané, zneužívané a sociálne prípady.
Sociálne služby bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.
Sociálne služby pre mentálne postihnutých občanov Rožňavy a okolia.
Útulok a resocializačné stredisko pre mužov bezdomovcov a osoby po výkone trestu, mládež po skončení ústavnej či ochrannej výchovy. Prevencia pred alkoholom a návykovými látkami, pracovná terapia.
Domov pre telesne postihnutých. Nepretržitá starostlivosť pre telesne postihnutých, ubytovanie, stravovanie, opatrovanie, duchovná pomoc, bezbariérový prístup do všetkých priestorov zariadenia.
Komplexná starostlivosť o ženy po opustení detských domov, po liečení na závislosti a po výkone trestu, poskytovanie resocializácie.
Pomoc mladým dievčatám a ženám, matkám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na ulici, ktoré boli doma týrané.
Poskytovanie sociálnych služieb pre dospelých, zdravotne postihnutých občanov s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu - bývanie, stravovanie, upratovanie, pranie.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK (kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia).