Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Domovy sociálnych služieb(358 firiem)

Logo nieje k dispozícii

Môj domov, Topoľčany

Domov sociálnych služieb - komplexná starostlivosť, nadštandardné služby. Domov dôchodcov.

www.moj-domov.sk | P.O. Hviezdoslava 66, Topoľčany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

Ubytovacie služby pre dôchodcov, zdravotná a sociálna starostlivosť.

www.cssbosaca.sk | Nová Bošáca 68, Nová Bošáca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA

Domov sociálnych služieb - bývanie, komplexná starostlivosť a stravovanie pre dôchodcov.

www.csskolonka.sk | J.Smreka 486, Púchov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

Činnosť domova dôchodcov a domova sociálnych služieb - ubytovanie, stravovanie, starostlivosť.

www.cssbystrican.sk | Zakvášov 1935/453, Považská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Ubytovanie v garsónkach a dvojizbových bytoch. V zariadení sú 4 spoločenské miestnosti, 2 herne, knižnica, kaplnka, ambulancia, 3 rehabilitačné miestnosti a terasa. Celková kapacita je 170 miest.

Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA

Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.

Bzince pod Javorinou č. 344, Bzince pod Javorinou, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Zariadenie pre seniorov "Čergov"

Zariadení pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.

www.zpscergov.sk | Wolkerova 11, Bardejov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Poskytovanie celoročnej starostlivosti v domove dôchodcov. Starostlivosť pre občanov s telesným a zmyslovým postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania. Kapacita zariadenia 118 miest.

www.zpsadsssk.sk | SNP 4, Svidník, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne

Domov sociálnych služieb. Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku.

www.csslednicke.sk | Medňanská 80, Lednické Rovne, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA

Prevádzkovanie domova sociálnych služieb a domova dôchodcov, poskytovanie opatery.

Hodruša - Hámre 283, Hodruša - Hámre, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Facilitas n.o.

Poskytovanie starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Spišské námestie 4, Košice, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Domov sociálnych služieb pre dospelých

Domov sociálnych služieb pre dospelých mužov so zdravotným postihnutím, opatrovateľské služby.

www.dssvmeder.zupa-tt.sk | Ižop – Pusta 1936/1, Veľký Meder, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Sociálna prepravná služba, n.o., Humenné

Sociálne služby bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.

Kukorelliho 60, Humenné, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

LÚČ - Domov sociálnych služieb

Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach.

www.dsssemsa.euweb.cz | Šemša 139, Šemša, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Domov sociálnych služieb OMAPO

Domov sociálnych služieb pre sociálne odkázaných obyvateľov.

Dunajská Lužná 259, Dunajská Lužná, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Centrum sociálnych služieb - Nádej

Domov sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím - telesné a zmyslové postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania.

www.cssdolnylieskov.sk | Dolný Lieskov 197, Dolný Lieskov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Občianske združenie REHAMENTA

Sociálne služby pre mentálne postihnutých občanov Rožňavy a okolia.

Šípková 2, Rožňava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Krízové stredisko SOS Hurbanovo

Prvá stanica pre deti zanedbávané, týrané, zneužívané a sociálne prípady.

www.kssoshurbanovo.sk | Komárňanská 135, Hurbanovo, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Domov sociálnych služieb v Stropkove

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

www.dssstropkov.sk | Hlavná 50/80, Stropkov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Dom Božského Srdca Ježišovho

Útulok a resocializačné stredisko pre mužov bezdomovcov a osoby po výkone trestu, mládež po skončení ústavnej či ochrannej výchovy. Prevencia pred alkoholom a návykovými látkami, pracovná terapia.

www.ikv.sk | Žakovce 30, Žakovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Dom Božieho Milosrdenstva

Komplexná starostlivosť o ženy po opustení detských domov, po liečení na závislosti a po výkone trestu, poskytovanie resocializácie.

www.ikv.sk | Gen.Svobodu 34, Ľubica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Dom Márie Magdalény

Pomoc mladým dievčatám a ženám, matkám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na ulici, ktoré boli doma týrané.

www.ikv.sk | Žakovce 30, Žakovce, SR | Kontakty