Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb(411 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
201 - 225 z celkom 411 výsledkov
Odporúčame vám
Domov sociálnych služieb. Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, hlavne osôb, ktorým ich nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby. Poradenstvo, stravovanie, kultúrne a záujmové činnosti.
Sieť súkromných zariadení pre seniorov. Sociálna a zdravotná starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu.
Sociálne služby pre seniorov - bývanie, rehabilitácia, sociálne poradenstvo a ošetrovateľská starostlivosť.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre starostlivosť o seniorov. Sociálne služby - sociálne, pedagogické, humanitárne a zdravotnícke.
Sociálne služby - starostlivosť o dôchodcov, poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Služby pre osoby s postihnutím, pracovné terapie a sociálne poradenstvo.
Sociálne služby, starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím.
Sociálne služby rodinného typu pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitácie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba šatstva.
Domov sociálnych služieb. Ubytovanie, stravovanie, starostlivosť a fyzioterapia.
Domov sociálnych služieb pre ľudí so psychiatrickou diagnózou, somatickým, mentálnym a senzorickým ťažkým postihnutím. Sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie.
Opatrovateľská a sociálna služba. Denný stacionár pre seniorov a ľudí s postihnutím.
Domov sociálnych služieb - komplexná starostlivosť, nadštandardné služby. Domov dôchodcov.
Sociálna pomoc, rozvoj osobnosti, vytvorenie pracovných príležitostí a skvalitnenie života.
Zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a dospelých. Informácie o centre, verejné obstarávanie, zverejňovanie.
Krízové stredisko AMORET - sociálne zariadenie pre deti a mládež.
Starostlivosť o ľudí trpiacich Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ľudí so zdravotným postihnutím - telesné postihnutie, duševné poruchy, poruchy správania alebo zmyslové postihnutie.
Občianske združenie s cieľom pomôcť a podporiť obyvateľov sociálneho domova v spoločenských a kultúrnych oblastiach. Poradenská, vzdelávacia, publikačná a informačná činnosť.
Domov sociálnych služieb pre seniorov - ošetrovateľská starostlivosť, stravovanie, ubytovanie, spoločenské aktivity a ergoterapeutické programy.
Zariadenie pre seniorov - ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie a záujmové aktivity.
Domov sociálnych služieb - ubytovanie v 1 alebo 2-lôžkových izbách so samostatnou kúpeľňou a WC, poskytovanie ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti, voľnočasové aktivity.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Domov sociálnych služieb - starostlivosť o ľudí s mentálnym a psychickým zdravotným postihnutím, denný stacionár, opatrovateľská služba, chránené dielne.
Domov sociálnych služieb, detský domov, zariadenie pre seniorov, denný stacionár, opatrovateľská služba, chránené dielne.