Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb - Košický kraj(57 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Domovy sociálnych služieb - Košický kraj
1 - 25 z celkom 57 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť a opatrovateľské služby o dôchodcov, občanov v sociálnej núdzi. Prevádzkovanie charitných domov.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov poskytovaná občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Ubytovanie so servisom sociálnych služieb pre dôchodcov. Klubová a rekreačná činnosť.
Domov dôchodcov, sociálne zariadenie s poskytnutím bývania a zaopatrenia.
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Služby sociálnej starostlivosti pre starých občanov. Záujmová a kultúrna činnosť, rekreačná činnosť.
Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti.
Domov sociálnych služieb pre klientov s duševným ochorením v Psychiatrickej nemocnici Michalovce. Starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby a stupeň duševného postihnutia.
Sociálne služby pre starých občanov - ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka, rehabilitačná a záujmová činnosť.
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach.
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých dospelých ľudí v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, krízové stredisko a SOS pre deti, útulok, domov pre osamelých rodičov.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK - kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zdravotná starostlivosť o starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.
Poskytovanie sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom a dospelým s mentálnym postihnutím a s duševnými chorobami.
Zariadenie je pobytovým zariadením pre deti a dospelých prijímateľov s telesným a mentálnym postihnutím.
Samostatná neštátna a nezisková organizácia poskytujúca služby sociálnej starostlivosti i pre široký okruh starších občanov.
Starostlivosť o dospelých občanov s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania a zmyslovým postihnutím. Celoročný a týždenný pobyt, stravovanie, ubytovanie, kultúrna činnosť.