Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Gabriel Szénási - Exekútorský úrad

Exekútorský úrad. Vymáhanie pohľadávok na základe vykonateľných rozhodnutí súdov.

Župná 6, Komárno, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Katarína Baňarová, exekútor

Právne činnosti a činnosti súdneho exekútora. Trestné, obchodné, občianske právo.

Námestie Ármina Vámbéryho 54/13, Dunajská Streda, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor

Exekučná činnosť, vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok.

Zámocká 30, Bratislava - Staré Mesto, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Ing. JUDr. Vladislav Hajtáš, súdny exekútor

Vymáhanie pohľadávok a predaj zexekvovaných hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Karadžičova 27, Bratislava - Staré Mesto, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor

Vykonávanie exekúcie zrážkami zo mzdy, odobratím alebo zničením veci, predajom hnuteľných vecí. Vymáhanie pohľadávok. Poradenstvo.

www.exekutorbury.sk | Jelenia 26, Bratislava - Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Ján Kostka, súdny exekútor

Vykonávanie exekučnej činnosti, vymáhanie pohľadávky oprávneného, uzatváranie splátkových kalendárov.

Račianska 66, Bratislava - Nové Mesto, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Peter Juhás - súdny exekútor

Súdny exekútor, právne činnosti, konkurzy, výkon rozhodnutí súdu a štátnych orgánov.

Matuškova 1, Trnava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Adriana Juhásová - Exekútorský úrad

Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok, nútený výkon súdnych rozhodnutí.

Matuškova 3332/1, Trnava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Andrej Semela, súdny exekútor

Spisovanie návrhov na vykonávanie exekúcií, vykonávanie činností v oblasti vymáhania pohľadávok, spisovanie návrhov na vykonávanie exekúcií.

Lichnerova 23, Senec, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Ján Makita, súdny exekútor

Vymáhanie vykonateľných pohľadávok, účasť na dražbách s možnosťou vydražiť hnuteľné a nehnuteľné veci. Služby súdneho exekútora.

Bosákova 7, Bratislava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Ing. Mgr. Ivan Ružička - Exekútorský úrad

Služby vrámci súdnej exekúcie, vymáhanie pohľadávok.

Horné Bašty 12, Trnava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Debt Management s.r.o. - pohľadávky

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok na všeobecnom a rozhodcovskom súde, exekučné konania, postúpenie pohľadávok, dobrovoľné dražby a stamping.

www.d-m.sk | Robotnícka 4, Banská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor

Činnosť súdneho exekútora - vymáhanie pohľadávok.

Bezručova 16, Nové Zámky, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Vladimír Oravec, súdny exekútor

Advokátska kancelária - súdny exekútor. Poskytovanie právnych služieb.

Kukučínova 183/16, Revúca, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Bronislava Pračková, súdny exekútor

Exekúcia, vymáhanie pohľadávok, odborné poradenstvo, dražby, spisovanie návrhov na exekúciu, úschova peňazí, listín a iných hnuteľných vecí.

Cyrila a Metoda 22, Žiar nad Hronom, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Marián Janec, súdny exekútor

Vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie.

www.judrmjanec.sk | Sad SNP 666/12, Žilina, SR | Kontakty
www.sudnyexekutor.eu
Logo nieje k dispozícii

RVD a. s.

Vymáhanie pohľadávok, odpredaj, súdne vymáhanie, konkurzné konanie. Súdne a exekučné konanie, spracovanie a podanie žaloby, návrhu na vydanie platobného rozkazu.

www.rvd.sk | Odborárska 52, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Patricius Baďura, súdny exekútor

Súdny exekútor - vykonávanie exekúcie a služieb s tým spojených.

www.exekutorbadura.eu | Viedenská cesta 5, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Peter Molnár, súdný exekútor

Vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov, spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie.

www.pmolnar.sk | Kupeckého 29, Košice-Juh, SR | Kontakty