Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

Štefan Šviderský, súdny exekútor

Vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov, vykonávanie činnosti súdneho exekútora.

www.svidersky.sk | Hronského 1811, Vranov nad Topľou, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Erik Tóth - súdny exekútor

Činnosť v oblasti súdnej exekúcie, vymáhanie pohľadávok.

Piaristická 2, Nitra, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Oľga Reháková, súdna exekútorka

Činnosti spojené so súdnou exekúciou, vymáhanie pohľadávok, exekútorské konania.

www.rehakova.sk | Trnavská 37, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Zuzana Ritter - súdny exekútor

Exekútorské služby a vymáhanie pohľadávok, súdna exekúcia.

Jilemnického 5498/37, Dunajská Streda, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Alexander Šemperger, súdny exekútor

Výkon exekúcií. Spisovanie do zápisnice, návrhy na vykonanie exekúcie, vymáhanie pohľadávok.

Žižkova 6, Košice, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Peter Stano, advokát

Výkon exekučnej činnosti - vymáhanie pohľadávok, informácie o konaní.

Kapitulská 26, Trnava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Marcel Suchár, súdny exekútor

Činnosť súdnych exekútorov - vymáhanie a inkasovanie pohľadávok.

Jašíkova 13, Bratislava-Petržalka, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Jaroslav Straka, súdny exekútor

Výkon exekúcií. Spisovanie do zápisnice na požiadanie oprávneného, návrhy na vykonanie exekúcie.

Račianska 66, Bratislava - Nové Mesto, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Helena Kríková - exekútor

Výkon exekúcie od spísania návrhu, cez jej realizáciu, predaj hnuteľných vecí, nehnuteľností, až po konečné usporiadanie záväzkov medzi veriteľom a dlžníkom.

Košovská cesta 1, Prievidza, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Jaroslav Kabáč ml. - súdny exekútor

Súdny exekútor. Vymáhanie pohľadávok, vykonávanie exekúcií, dražby.

www.exekutor-sk.sk | Trojičné námestie 191, Tvrdošín, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Natália Ďuráková, súdna exekútorka

Súdny exekútor poskytujúce právne činnosti. Vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie likvidačných služieb, právne činnosti.

Nám. M. R. Štefánika 3, Topoľčany, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Paula Peláneková, exekútorka

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

Vojenská 4, Levice, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Dáša Skýpalová - súdny exekútor

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

Košická 37, Bratislava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Judr. Ladislav Kováč, súdny exekútor

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

Južná trieda 93, Košice, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Šteinerová Eva - súdna exekútorka

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Jozef Matejov

Súdny exekútor poskytujúci právne služby.

Štúrova 326/2, Prievidza, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Peter Šimko

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

www.sudnyexekutor.sk | Smetanova 16, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

MUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

P.Pázmáňa 51/19, Šaľa, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Radzo František, súdny exekútor

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

Radlinského 1728/47, Dolný Kubín, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Vladimír Sucháček - súdny exekútor

Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.

www.suchacek.sk | Hrnčiarska 2/B, Pezinok, SR | Kontakty