Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

MARCUS INDUSTRY, a.s.

Stavebná firma - energetické, dopravné, inžinierske, priemyselné, občianske, bytové stavby, rekonštrukcie, stavebné poradenstvo, projektovanie, tvorba znaleckých stavebných posudkov a dokumentácií.

www.marcuskosice.sk | Dunajská 10, Košice, SR | Kontakty
www.marcusindustry.com
Logo nieje k dispozícii

design REAL s.r.o.

Realitná kancelária ponúka nehnuteľnosti na prenájom a kúpu, hypotekárne, znalecké, poradenské služby, výstavbu a dizajnérske a architektonické služby.

www.designreal.sk | Nálepkova 42, Piešťany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

LuxReality, s. r. o.

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností - byty, domy, chaty, pozemky, komerčné priestory, sprostredkovanie úverov a poistenia, poradenské, právne a znalecké služby.

www.luxreality.sk | Ul.čsľ. armády, Nové Mesto nad Váhom, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

OROL s.r.o.

Podnikateľské poradenstvo. Znalecká organizácia - oceňovanie nehnuteľností, strojov, cestných vozidiel. Účtovníctvo, mzdy, audit, zakladanie spoločnosti. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností.

www.orolsro.szm.com | Štúrova 17 , Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

KERAMOSPOL TRADE, s. r. o.

Komplexná projektová činnosť, inžinierska, poradenská a znalecká činnosť v odbore stavebníctvo na všetky druhy stavieb. Vypracovanie dokumentácie na nové stavby. Stavebný dozor.

www.keramospol.sk | Jilemnického 17, Trenčín, SR | Kontakty
www.keramospoltrade.sk
Logo nieje k dispozícii

StatiPro, s.r.o.

Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb. Statika nosných konštrukcií, pozemné stavby - budovy na bývanie, polyfunkčné objekty, objekty občianskej vybavenosti.

www.statipro.sk | Tamaškovičova 5 , Trnava, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Ing. Jozef Murín - REAL SERVIS

Znalec pre ohodnocovanie nehnuteľností, napríklad pre potreby bánk či dedičského konania, predaj a kúpa nehnuteľností. Inžinierska a realitná činnosť, finančné poradenstvo.

www.znalecmurin.sk |  Mojmírova 6, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hydrodrill, s. r. o.

Geologické práce - vŕtanie studní do 30 metrov, vyhľadávanie vodných prameňov, jadrové, vsakovacie, prieskumné vrty, hydrogeologické posudky.

www.hydrodrill.sk | Košická 7496, Prešov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

ADITIS s.r.o.

Predaj, tvorba a údržba geografických informačných systémov, analytická činnosť a programovanie. Geodetické práce, projektovanie elektrických zariadení stavieb, znalecké posudky stavieb.

www.aditis.cz | Božetěchova 36, BRNO, ČR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Ing. Mária Kubišová - znalec

Znalecké posudky - byt, pozemok, dom, rozostavaný dom, prevádzková budova, stavba.

M. Bela 2393/1, Zvolen, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Karol Palačik - znalec

Súdny znalec, znalecké posudky - ohodnocovanie nehnuteľností, inžinierska činnosť, právne poradenstvo v oblasti realít.

A. Kmeťa 358/2, Dubnica nad Váhom, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

KARYS s.r.o. - dopravné značenie

Expertívna a poradenská činnosť v oblasti dopravy. Údržba a realizácia dopravného značenia, dopravnoinžinierska činnosť.

Garbanka 3078/17, Banská Bystrica, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Ústav kriminalistiky a kriminológie, s. r. o.

Vyhotovovanie znaleckých posudkov z oblasti kriminalistiky a elektrotechniky. Školenia, vyhotovovanie softvéru, dodávky zabezpečovacích zariadení.

www.ukk.sk | Vlčie hrdlo 49, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ing. Róbert Petrovič - Stavebný inžinier

Znalecká činnosť, projektová činnosť pre vodné stavby a dozorovanie stavieb.

www.petrovic-stavebnictvo.sk | Stromová 2299/9, Stupava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

PROMTO, a.s.

Tvorba architektonických štúdií, odhad nákladov, projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, realizácie stavebného diela, rekonštrukcie, kolaudácie, stavebný dozor, nehnuteľnosti, účtovníctvo.

www.promto.sk | Kuzmányho 20A, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ing. Korpáš Jaroslav - znalec

Znalecká činnosť v odbore elektrotechniky. Odhad hodnoty elektroniky, elektrotechnických zariadení, strojov.

L.Svobodu 3795/26, Trebišov, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Ing. MICHAL CRKVA - Znalec

Odhady a oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky nehnuteľného a bankového majetku, finančné analýzy.

www.odhadyaocenovani.cz | V Podhoří 128, Troja, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ing. Korpáš Jaroslav - znalec

Znalecká činnosť v odbore elektrotechniky. Odhad hodnoty elektroniky, elektrotechnických zariadení, strojov.

L.Svobodu 3795/26, Trebišov, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Ing. Tomáš Jurkovič - súdny znalec

Súdny znalec z odboru stavebníctva. Vypracovanie znaleckých posudkov rodinných domov, budov a pozemkov, pre hypotekárne úvery, dedičské konania alebo súdne spory.

Štefánikova 1021, Veľké Leváre, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Ing. Peter Margetiak RENT A CAR CROSS

Požičovňa a prenájom osobných vozidiel. Znalecká činnosť z odboru cestná doprava.

Bednárova 8/6, Myjava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Ing. Edita Litváková, patentový zástupca

Patentová, známková a znalecká kancelária - práva duševného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, autorské práva). Súdnoznalecká, poradenská a konzultačná činnosť.

www.litvakova.sk | Pluhová 78, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Znalecká kancelária - Ing. Štefan Grondžák

Znalec z odboru stavebníctva. Odhad hodnoty nehnuteľností - rodinných domov, bytov, chát, stavieb a pozemkov pre potreby bánk pri hypoúveroch, notárov pri dedičských konaniach, pri vysporiadaní BSM.

grondzak-znalec.webnode.sk | Sládkovičova 3027/9, Spišská Nová Ves, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

A. W. A. L. s.r.o.

Prevádzkovanie portálu mosty.cz, informácie o stavebných systémoch. Znalecké posudky, spracovanie dokumentácie, stavebný dozor, meranie hluku, energetické audity, predaj meracích prístrojov.

www.awal.cz | Eliášova 20, Praha, ČR | Kontakty
www.mosty.cz