Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Akadémie vied(64 záznamov)

1 - 25 z celkom 64 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Pracovisko pre výskum teórie a dejín divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia.
Vypracovanie projektov, štúdií a expertíz v odbore záhradná architektúra a úprava krajiny, realizácia parkových a záhradných úprav, presádzanie a predaj vzrastlých stromov.
Oblasť základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie a minerálnych biotechnológií.
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Základný výskum molekulárnej biológie.
Teória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov, meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr.
Oficiálne stránky Ústavu ekológie lesa SAV. Profil, projekty, aktivity a publikácie.
Skúmanie kultúrnych tradícií a spôsob života v historickej a komparatívnej perspektíve.
Humánna fyziológia na systémovej úrovni, kardiovaskulárna fyziológia, neurofyziológia, psychofyziológia a problémy cirkulácie krvi.
Podnecovanie a rozvíjanie vedeckej, výskumnej a vedecko-popularizačnej činnosti v odbore archeológia, ochrana archeologických nálezov a nálezísk.
Skúmanie parazitov a nimi vyvolávaných ochorení ľudí, zvierat a rastlín.
Dobrovoľné neziskové združenie organizácií, vedeckých a odborných pracovníkov v akustike a v príbuzných disciplínach.
Informácie o výskumnej činnosti a projektoch, histórii, organizačnej štruktúre a podujatiach SÚ.
Vedecká a odborná organizácia, organizovanie prednášok, konferencií, zodpovednosť za životné prostredie.
Základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a teóriu literatúry.
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV v súčasnosti rozvíja základný a aplikovaný ekonomický výskum s osobitným zreteľom na riešenie reálnych ekonomických problémov slovenskej ekonomiky.
Zabezpečenie servisných a obslužných činností pre organizácie SAV.
Vedecko-dokumentárne pracovisko SAV. Zabezpečuje predarchívnu starostlivosť, preberá dokumentáciu na trvalú úschovu, spracúva, sprístupňuje a významných vedeckých pracovníkov SAV.
Starostlivosť o sústavný rozvoj a realizáciu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti jej pôsobnosti.
Riešenie problematiky zvyšovania kapacity a efektivity prenosu elektrickej energie pomocou využitia javu supravodivosti.
Výskum štruktúry a vlastností materiálov od makroúrovne až po úroveň atomárnu, transmisná elektrónová mikroskopia, rastrová elektrónová mikroskopia, svetelná mikroskopia, projekty a publikácie.
Výskum politického systému na Slovensku a dejiny politického myslenia s akcentom na jednotlivé osobnosti slovenskej politiky.