Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Humanitné vedy(15 záznamov)

Všetky lokality
Slovensko (15)
1 - 15 z celkom 15 výsledkov
Odporúčame vám
Výskum zameraný na komplexné vzťahy medzi biologickými, sociálnymi a kultúrnymi aspektami ľudského bytia. Zameranie na komunikáciu, ktorá je predmetom výskumu, ako aj jeho metodologickým rámcom.
Výskumu v oblasti histórie, etnografie, jazykov a literatúr Afriky, Ázie a Oceánie, s dôrazom na regióny Ďalekého východu, juhovýchodnej Ázie.
Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti, archivačná, vydavateľská a vzdelávacia činnosť.
Základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a teóriu literatúry.
Vedecko-výskumná činnosť a edičná činnosť. Základný výskum hudby a hudobnej kultúry na Slovensku a v regionálnych, národných, stredoeurópskych a európskych kontextoch.
Základný výskum javov a procesov svetovej literatúry, poskytovanie expertíz a poradenstva katedrám vysokých škôl, kultúrnym inštitúciám a štátnym orgánom zaoberajúcim sa problematikou kultúry.
Základný výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami.
Výskum slovenskej histórie, sociálnej psychológie, informácie o činnosti, doktorandské štúdium.
Organizácia s cieľom pripravovať, spracúvať a vydávať pôvodné encyklopedické diela univerzálneho a špeciálneho charakteru, sprístupňovať širokej verejnosti vedecké poznatky z odborov ľudskej činnosti.
Základný výskum v oblasti logiky a metodológie vied, sociálnej a politickej filozofie, fenomenológie, dejín filozofického a politického myslenia.
Výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku a ich medzinárodný kontext, štúdium maliarstva, sochárstva, umeleckých remesiel a architektúry.