Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Audit - Bratislavský kraj(259 záznamov)

Slovensko Audit - Bratislavský kraj
Bratislava (239)
Malacky (3)
Pezinok (8)
Senec (7)
1 - 25 z celkom 259 výsledkov
Odporúčame vám
Audit, podnikové, transakčné, daňové, právne a pracovno-právne poradenstvo, účtovníctvo, výkazníctvo, optimalizácia riadenia likvidity, reštrukturalizácia - identifikácie problémov.
Audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok, poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva, trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku.
OnLine účtovníctvo v Cloud prostredí vrátane elektronickej archivácie dokladov, spracovanie miezd, komunikácia s úradmi, zastupovanie pri daňových kontrolách.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, protipožiarna ochrana, manažérstvo BOZP a PO, kontrola a audit, koordinácia bezpečnosti na staveniskách, školenia lešenárov, viazačov bremien, obsluha strojov.
Účtovníctvo - vedenie účtovníctva, audit, daňové, ekonomické poradenstvo, mzdy a personalistika.
Audit, účtovné a ekonomické poradenstvo a outsourcing služieb v oblasti finančného manažmentu, kontrolingu, reportingu a interného auditu.
Činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, poradenstvo, audit.
Poskytovanie audítorských činností, vedenie účtovníctva, podnikové poradenstvo.
Audítorské overenie účtovníctva, individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok, audítorské overenie softwarových riešení. Finančné, daňové, podnikové a účtovné poradenstvo.
Outsourcingové a poradenské služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, účtovníctva, miezd a start-upov.
Vykonávanie fyzických inventúr majetku a zásob, konzultácie a poradenstvo, návrhy a riešenia v oblasti zníženia inventúrnych strát, sprehľadnenie informácii o zásobách. Outsourcing.
Vedenie účtovníctva, ekonomické a finančné poradenstvo, spracovanie miezd, audit, predaj softwaru.
Stavebné a údržbárske práce, rekonštrukcie stavebných objektov, omietky, zatepľovanie strešných a obvodných plášťov, maliarské práce, výmeny okien, audit domov, sanácie a poradenstvo.
Komplexné služby v oblasti managementu energií, vypracovania energetických auditov a iných služieb v oblasti energetiky.
Daňové a účtovné poradenstvo, daň z príjmov PO a FO, daň z pridanej hodnoty, audítorská činnosť, vedenie účtovníctva.
Finančné poradenstvo - analýza osobných financií, audit zmlúv, finančný plán, správa investičného portfólia.
Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo, vyhotovovanie zmlúv a listín a zastupovanie pred súdom v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pozemkového práva.
Komplexné služby v oblasti účtovníctva, miezd, daní a ekonomiky, audítorské služby, daňové poradenstvo.
Environmentálne poradenstvo, legislatívne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vody. Investičné enviromentálne plánovanie a enviromentálny manažmnet. Analýza trhu.
Účtovné služby, mzdy a personalistika, poradenstvo, reporting, audit, administratívne služby.
Poradenstvo a konzultácie v oblasti daňovníctva, finančníctva, manažérstva a riadenia podnikov, outsourcing, audit. Právne služby - obchodné, pracovné, zmluvné práva, práva obchodných spoločností.
Daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo, audit, jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo.
Audit, účtovníctvo a účtovné poradenstvo, právne a daňové poradenstvo, semináre a školenia.