Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
1 - 25 z celkom 589 výsledkov
Odporúčame vám
Auditórske služby - overovanie účtovných závierok, audit súladu výročných správ, preverenie finančných informácií. Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, spracovanie a evidencia daní.
Správa bytov a nebytových priestorov, výroba a predaj tepla. Spracovanie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, právne poradenstvo ekonomiky, daňové poradenstvo, audit.
Daňové a účtovné poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, audity.
Audit, podnikové, transakčné, daňové, právne a pracovno-právne poradenstvo, účtovníctvo, výkazníctvo, optimalizácia riadenia likvidity, reštrukturalizácia - identifikácie problémov.
Vedenie účtovných kníh - jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové poradenstvo.
Audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok, poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva, trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku.
OnLine účtovníctvo v Cloud prostredí vrátane elektronickej archivácie dokladov, spracovanie miezd, komunikácia s úradmi, zastupovanie pri daňových kontrolách.
Zabezpečovanie audítorských skúšok, zabezpečovanie skúšok spôsobilosti, zabezpečovanie preskúšania a vydáva certifikáty.
Konfigurácia a revízie sieťových zariadení a služieb, troubleshooting sieťových problémov, profilaxia prostredia a infraštruktúry. Dokumentácia, analýza a audit sieťového prostredia a kabeláže.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, protipožiarna ochrana, manažérstvo BOZP a PO, kontrola a audit, koordinácia bezpečnosti na staveniskách, školenia lešenárov, viazačov bremien, obsluha strojov.
Vedenie účtovníctva, personalistika, vyťažovanie a digitalizácia, poradenstvo
Účtovníctvo - vedenie účtovníctva, audit, daňové, ekonomické poradenstvo, mzdy a personalistika.
Ekonomické poradenstvo, audit, vedenie účtovníctva, spracovanie miezd.
Komplexné vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovnej uzávierky, audítorské služby
Audit, účtovné a ekonomické poradenstvo a outsourcing služieb v oblasti finančného manažmentu, kontrolingu, reportingu a interného auditu.
Vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti a daňové poradenstvo.
Účtovné a auditorské činnosti. Vedenie účtovníctva a účtovných kníh.
Činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, poradenstvo, audit.
Daňové poradenstvo v oblasti zlučovania, rozdeľovania a likvidácie spoločností, daňové poradenstvo pri zastupovaní klienta pri daňovej kontrole.
Daňové poradenstvo, služby súdneho znalca, predinvestičná previerka. Právne služby. Outsorcing účtovníctva. Spracovanie účtovníctva, vedenie účtovných kníh, kontrola účtovníctva. Audit, poradenstvo.
Účtovnícke služby - audit, vedenie účtovníctva, účtovné a ekonomické poradenstvo, outsourcing, daňové poradenstvo. Právne služby - obchodné právo, zakladanie spoločností, poradenstvo, riešenie sporov.
Spracovanie účtovníctva, vedenie účtovných kníh, mzdovej agendy, spracovanie štatistických výkazov, audítorské služby, daňové a finančné poradenstvo, zakladanie spoločností.
Poradenstvo v oblasti podnikania, firemných financií, daňové poradenstvo, audit a služby ekonomického poradenstva.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, audítorské služby.