Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Audit - Slovensko(441 záznamov)

1 - 25 z celkom 441 výsledkov
Odporúčame vám
Audit účtovných uzávierok spoločností, spracovanie účtovnej agendy, poradenstvo.
Audit spoločnosti, komplexné vedenie podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva. Daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko - poradenské činnosti.
Školenia účtovníctva. Audit v zmysle platnej slovenskej legislatívy a medzinárodný audit. Transformácia účtovných výkazov. Finančné výkazníctvo. Účtovné poradenstvo a konzultácie.
Služby spojené s poradenstvom a v oblasti podnikania. Daňové poradenstvo, audit.
Účtovníctvo - vedenie účtovníctva, audit, daňové, ekonomické poradenstvo, mzdy a personalistika.
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, ročné účtovné uzávierky a konsolidované účtovné závierky, vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty a vypracovanie priznania k DPH, audit účtovnej závierky.
Poskytovanie komplexných poradenských služieb v audítorskej a účtovnej oblasti. Audítorské overovanie účtovných závierok, lektorská a školiaca činnosť.
Daňové a účtovné poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, audity.
Medzinárodná poradenská spoločnosť, poskytujúca nasledovné služby: audit, daňové a právne poradenstvo, Business Process Outsourcing, finančné a mzdové účtovníctvo a podnikateľské poradenstvo.
Audítorské služby, posúdenie systému vedenia účtovníctva, poradenstvo v účtovníctve.
Medzinárodná poradenská spoločnosť, poskytujúca nasledovné služby: audit, daňové a právne poradenstvo, Business Process Outsourcing, finančné a mzdové účtovníctvo a podnikateľské poradenstvo.
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, účtovné, daňové, personálne, právne poradenstvo, audit, personalistika, zakladanie a likvidácia spoločností, sídla spoločností, administratíva, BOZP.
Auditórske služby - overovanie účtovných závierok, audit súladu výročných správ, preverenie finančných informácií. Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, spracovanie a evidencia daní.
Správa bytov a nebytových priestorov, výroba a predaj tepla. Spracovanie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, právne poradenstvo ekonomiky, daňové poradenstvo, audit.
Audit, podnikové, transakčné, daňové, právne a pracovno-právne poradenstvo, účtovníctvo, výkazníctvo, optimalizácia riadenia likvidity, reštrukturalizácia - identifikácie problémov.
Audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok, poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva, trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku.
OnLine účtovníctvo v Cloud prostredí vrátane elektronickej archivácie dokladov, spracovanie miezd, komunikácia s úradmi, zastupovanie pri daňových kontrolách.
Konfigurácia a revízie sieťových zariadení a služieb, troubleshooting sieťových problémov, profilaxia prostredia a infraštruktúry. Dokumentácia, analýza a audit sieťového prostredia a kabeláže.