Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Audit - Košický kraj(67 záznamov)

1 - 25 z celkom 67 výsledkov
Odporúčame vám
AuditSoft s.r.o. vznikla ako výsledok spolupráce špecialistov v oblasti audítorstva a informačných technológií. Navrhujeme a vytvárame optimálne audítorské produkty, pre vaše pohodlie
Komplexné vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovnej uzávierky, audítorské služby
Účtovné a auditorské činnosti. Vedenie účtovníctva a účtovných kníh.
Poradenstvo v oblasti podnikania, firemných financií, daňové poradenstvo, audit a služby ekonomického poradenstva.
Outsourcingové a poradenské služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, účtovníctva, miezd a start-upov.
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové priznania, spracovanie miezd a audit.
Audit účtovných závierok a výkazov, účtovné, daňové poradenstvo. Znalecká činnosť, certifikácia systémov manažérstva kvality a systémov manažérstva rizík.
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh. Daňové poradenstvo.
Tvorba a predaj ekonomického softvéru, tvorba SQL aplikácíí na zákazku. Účtovný audit, vedenie účtovníctva, účtovné poradenstvo.
Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo, vyhotovovanie zmlúv a listín a zastupovanie pred súdom v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pozemkového práva.
Podnikateľské poradenstvo. Znalecká organizácia - oceňovanie nehnuteľností, strojov, cestných vozidiel. Účtovníctvo, mzdy, audit, zakladanie spoločnosti. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností.
Vykonávanie auditov účtovnej závierky spoločností, družstiev a obcí. Poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky, vedenie účtovníctva.
Audit účtovných uzávierok spoločností, spracovanie účtovnej agendy, poradenstvo.
Advokátska kancelária zameraná na oblasť obchodného práva. Právne služby, vedenie účtovníctva, audítorská činnosť, ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo.
Daňové poradenstvo, audit a vedenie účtovníctva v Košiciach.
Audítorke služby - priebežný, celoročný a mimoriadny audit, finančná analýza.
Školenia účtovníctva. Audit v zmysle platnej slovenskej legislatívy a medzinárodný audit. Transformácia účtovných výkazov. Finančné výkazníctvo. Účtovné poradenstvo a konzultácie.
Vykonávanie auditu a daňových služieb, ekonomické a daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva.
Audit, daňové poradenstvo, ekonomické a finančné poradenstvo, účtovné poradenstvo, vedenie ekonomickej agendy.
Ekonomický software, audit, vedenie účtovníctva, vedenie kurzov účtovníctva, účtovné a daňové poradenstvo.
Audítorské, daňové a poradenské činnosti verejným a súkromným organizáciám v priemyselných odvetviach, riadenie rizík a riadenie firmy. Advokátska činnosť v oblasti obchodného a pracovného práva.
Auditorstvo, znalectvo, poradenstvo - stanovenie hodnoty majetku podniku, účtovné audity, výpočet náhrady škody a ušlého zisku, poradenstvo v oblasti podnikania - účtovníctvo, rozvoj podniku, analýzy.
Vedenie účtovníctva, auditu, personálnej a mzdovej agendy, poradenstvo, vypracovanie smerníc, colných hlásení.
Účtovníctvo - jednoduché, podvojné, mzdová agenda, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti, daňové poradenstvo.