Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Audit - Žilinský kraj(30 záznamov)

1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, audítorské služby.
Stavebné a údržbárske práce, rekonštrukcie stavebných objektov, omietky, zatepľovanie strešných a obvodných plášťov, maliarské práce, výmeny okien, audit domov, sanácie a poradenstvo.
Spracovanie daňových priznaní, daní z príjmov, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a audítorské služby.
Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie DPH a daňových priznaní, spracovanie ročnej účtovnej závierky a štatistických výkazov. Vedenie personálnej agendy, spracovanie miezd.
Vedenie účtovníctva a účtovníckych kníh, audítorské overenie účtovníctva, individuálnych účtovných závierok, daňové poradenstvo, poradenstvo v oblasti podnikania.
Audit podnikových procesov - Crash analýza, návrhy doporučení a zmien, projektov. Vedenenie účtovníctva - jednoduchého, podvojného, mzdovej agendy, daňových priznaní, spracovanie smerníc. Poradenstvo.
Činnosť audítora, ekonomické znalectvo, spracovanie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiky, ekonomické poradenstvo.
Audit, účtovníctvo a účtovné poradenstvo, právne a daňové poradenstvo, semináre a školenia.
Audítorská činnosť. Poradenstvo a dohľad pri vedení účtovníctva. Ekonomické poradenstvo, vyhotovovanie expertíznych správ pre potreby podnikateľov.
Oceňovanie a projektovanie v stavebníctve. Ekonomické a právne poradenstvo, inžiniering, geodetické a kartografické práce, majetkoprávne vysporiadania a pozemkové audity.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, podnikateľské poradenstvo. Audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo.
Školenia účtovníctva. Audit v zmysle platnej slovenskej legislatívy a medzinárodný audit. Transformácia účtovných výkazov. Finančné výkazníctvo. Účtovné poradenstvo a konzultácie.
Audítorská a poradenská spoločnosť - audit účtovnej závierky, vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, školiaca činnosť.
Vytváranie znaleckých posudkov, podnikateľského a technicko-ekonomického poradenstva, tvorby expertíz, oceňovania podniku, analýz trhu, vedenia účtovníctva.
Vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti, podnikateľské poradenstvo.
Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie účtovnej závierky, finančné analýzy a projektový manažment . Audítorská činnosť, daňové poradenstvo.
Vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti a daňové poradenstvo.
Audítorské služby - štatutárny audit, overenie súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou. Účtovné poradenstvo, podnikové a finančné poradenstvo, preverenie účtovných výkazov.
Spracovanie účtovníctva, personalistika, mzdy, dane, poradenstvo.
Účtovnícke služby - vedenie účtovníctva, audítorské činnosti. Daňové poradenstvo.
Vedenie účtovných kníh a audítorské činnosti, daňové poradenstvo.
Ekonomické služby. Poskytovanie daňového poradenstva - spracovanie daňových priznaní, poradenstvo v oblasti zákonného poistenia, zastupovanie klientov pred správcom daní.
Sprostredkovanie poistenia v oblasti priemyselných a podnikateľských rizík. Audit poistných programov, poistné poradenstvo, správa poistných zmlúv. Oceňovanie majetku podniku, právne služby.
Poradenstvo v oblasti účtovníctva a ekonomiky, vedenie účtovníctva, jednoduché a podvojné účtovníctvo, audit.
Podnikateľské poradenstvo pre malé a stredné podniky. Procesný, obchodný a nákladový audit.