Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Čistenie a dekontaminácia - Trenčiansky kraj(24 záznamov)

Voda (94)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Vzduch (5)
Slovensko Čistenie a dekontaminácia - Trenčiansky kraj
1 - 24 z celkom 24 výsledkov
Odporúčame vám
Kompletné upratovacie a čistiace práce - upratovanie firiem, bytov, domov, tepovanie. Čistenie priemyselných hál. Dezinfekčne práce, dezinfekcia ozónom. Upratovanie po stavebných prácach.
Čistenie, maľovanie a NANO impregnácia fasád, striech, interiérov, chodníkov a iných povrchov.
Prevádzkovanie verejných kanalizácií, vodovodov, čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. Rozbor pitných a odpadových vôd, opravy vodomerov.
Vodoinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo, kúrenárske a zváračské práce. Montáž a opravy kyslíkových rozvodov, chemické čistenie, ČOV, kanalizácie, dopojenie krbov.
Zber a likvidácia odpadu, separovaný zber, zberný dozor, údržba komunikácií a verejného osvetlenia, správa cintorínov, údržba zelene, zapožičanie exteriérového pódia, kompostáreň, výlep plagátov.
Čistenie odpadových vôd, vývoj a výroba strojných zariadení pre technológiu vody.
Inžinierska ekológia, EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie, IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, environmentálny audit, georadarový prieskum a monitoring.
Výroba a dodávka tepla a TÚV, rozpočítavanie nákladov za vykurovanie, správa bytov a nebytových priestorov, realizácia rekonštrukcií tepelných zariadení, meranie prietokov TÚV. Chemické čistenie rúr.
Predaj generátorov ozónu vhodných na odstraňovanie zápachov, patogénov, vírusov, plesní a na čistenie vôd, odstraňovanie cigaretového dymu, čistenie klimatizácii a vzduchotechniky.
Projektovanie, konzultačné a inžinierske služby v oblasti vodného hospodárstva a ekológie. Skládky odpadov, ochranné hrádze, odkaliská, kanalizácie a nádrže. Hydrotechnické výpočty.
Práce vo výškach, maliarske a natieračské práce, špárovanie, umývanie okien, maľovanie plošných reklám, čistenie fasád budov, montáž, výmena a revízia bleskozvodov, demontážne a demolačné práce.
Odvoz priemyselného a komunálneho odpadu, výkup a spracovanie druhotných surovín, prevádzkovanie riadených skládok odpadu, čistenie zariadení a objektov.
Predaj čističiek odpadových vôd - malé domové čistiarne odpadových vôd, bazény, vodomerné šachty, prečerpávacie stanice.
Prečerpávanie pitnej, dažďovej a splaškovej i vody. Technické zabezpečovanie kanalizačných šácht, vodných zásobníkov, studní úžitkovej či splaškovej vody.
Čistenie strojov, výškové čistenia, čistenie fasád budov, umytie okien a vonkajších žalúzii, čistenie strešných krytín, čistenie zámkovej dlažby, betónových plôch. Prenájom vysokozdvižných plošín.
Chemické čistenie usadenín, vodného kameňa. Výroba zariadení na čistenie a filtráciu vody a vzduchu.
Úprava pitnej a úžitkovej vody, predaj rezervných osmóz, zmäkčovačov, filtrov.
Výroba, predaj a dodávka drevenej štiepky. Poradenstvo v oblasti výroby tepelnej energie z biomasy. Likvidácia sadov, čistenie zalesnených trvale trávnatých porastov, čistenie okolo vodných tokov.
Potápačské práce do hĺbky 50 metrov, vyzdvihovanie predmetov, čistenie, opravy predmetov pod vodou. Kladenie káblov, montáž nových zariadení, betónovanie, videozáznamy a fotografie pod vodou.
Ionizácia vody, filtračné systémy pre byty, studne a rodinné domy, výdajníky vody, dávkovacie čerpadlá na vodný pohon, čistidlá, meranie pH vody.
Zneškodnenie nebezpečných odpadov a chemikálií, zhodnocovanie plastov a elektroodpadu. Výkup druhotných surovín a plastov. Čistenie nádrží a priestorov.
Zber a likvidácia odpadov, odstraňovanie a likvidácia starých environmentálnych záťaží, čistenie, rekonštrukcie a revízie nádrží s vydávaním protokolov.
Montáže oceľových konštrukcií, maliarske a natieračské práce, demontáže a demolačné práce, zváračské a zámočnícke práce, čistenie fasád budov, studní, odkvapov, montáž reklamy na výškových objektoch.