Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Cudzojazyčné školy(14 záznamov)

1 - 14 z celkom 14 výsledkov
Odporúčame vám
Študijné odbory - pracovník marketingu, cestovný ruch, hotelová akadémia. Učebné odbory - cukrár, kuchár, čašník, kaderník, mechanik, elektrikár. Nadstavbové štúdium.
Študijné odbory - obchodná a hotelová akadémia, kozmetik, marketing, podnikanie, informačné systémy. Učebné odbory - kuchár, kaderník, cukrár, autoopravár, umelecký rezbár a kováč, stavebná výroba.
Študijné odbory - technické a informatické služby, obchod a podnikanie, kozmetička, animátor, odevný dizajn. Učebné odbory - autoopravár, elektromechanik, krajčír, kaderník. Nadstavbové štúdium.
Študijné odbory - kozmetik, podnikanie, cestovný ruch, vitrážne sklo, grafika, mechanik počítačových sietí, dizajn. Učebné odbory - autoopravár, kaderník, kováč, kuchár, montér stavieb. Nastavba.
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Cirkevné osemročné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským.
Cirkevné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - vzdelávanie žiakov a ich príprava na štúdium na vysokých školách.
Štvorročné gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským a základná škola. Možnosť mimoškolských aktivít - olympiády, kultúrno-spoločenské akcie.
Vzdelávanie a výchova detí v kresťanskom duchu a výchova k uvedomelému morálnemu správaniu sa. Príprava na stredoškolské štúdium.
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - predškolská výchova detí, rozvíjanie cirkevných hodnôt.
Základné vzdelanie, výchova žiakov, rozvíjanie schopností a ďalších nadobudnutých vedomostí v maďarskom jazyku.
Stredoškolská vzdelávacia inštitúcia s vyučovacím jazykom maďarským - všeobecné vzdelávanie, príprava na štúdium na vysokých školách.
Jazykové kurzy a stredoškolské štúdium v zahraničí pre deti a mládež, dospelých, manažérov a seniorov.