Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Detské integračné centrá(16 záznamov)

1 - 16 z celkom 16 výsledkov
Odporúčame vám
Ambulantná poradenská činnosť pre žiakov v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré žiak navštevuje.
Poskytovanie pomoci sluchovo postihnutým ľuďom a pomoc pri plnej integrácii do zdravej spoločnosti.
Služby detského psychológa. Integračné centrum pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Poskytovanie rehabilitačnej, psychologickej, psychoterapeutickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom.
Odborné služby zdravotne postihnutým klientom a klientom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.
Služby pre deti s telesným a mentálnym postihnutím a taktiež pre deti s rečovým postihnutím.
Integračné centrum pre postihnutých klientov, klientov s vývinovými poruchami, psychologické poradenstvo, diagnostika a rediagnostika narušenej komunikačnej schopnosti - logopédia.
Detské centrum s množstvom aktivít pre mamičky a deti vo Svätom Jure.
Zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, komplexné odborné služby deťom.
Rodinné centrum s herňou a ponukou rôznorodých aktivít pre deti i rodičov.
Všestranný vývoj osobnosti a rast talentu - rozvíjanie sociálno­komunikačných zručností, podpora sebakompetencií a zdravého životného štýlu dieťaťa.
Špeciálnopedagogické služby pre predškolákov, školákov, školákov s poruchami učenia, s poruchami pozornosti a autizmom. Príprava na vyučovanie, grafomotorika, terapie špeciálnym pedagógom.
Zariadenie špeciálneho pedagogického zamerania, psychologická diagnostika a prognostika pre deti so zdravotným postihnutím, výchova, vzdelávanie, tvorba metodických materiálov.
Komplexný program určený na rozvoj dieťaťa, vypracovanie návrhov a programov pre zdravotne postihnuté deti.