Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Detskí psychológovia - Banskobystrický kraj(19 záznamov)

Slovensko Detskí psychológovia - Banskobystrický kraj
1 - 19 z celkom 19 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím.
Psychodiagnostika a psychoterapia detí, mládeže a dospelých. Posúdenie pre prácu SBS, pomocná činnosť v krízových situáciách, práca s traumou a so snami, psychosomatické ochorenia.
Služby detského psychológa. Integračné centrum pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Psychologická a psychoterapeutická poradňa. Psychoterapia pre detí a dospelých, rodinná psychoterapia, dopravná a športová psychológia, vyšetrenie školskej zrelosti, poradenstvo pri výbere povolania.
Poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom a pedagógom škôl a školských zariadení. Poradenstvo.
Poskytovanie odborných poradenských služieb školám, školským zariadeniam a podobným inštitúciám. Psychologické vyšetrenia a špeciálno - pedagogická diagnostika. Detský psychológ.
Diagnostika porúch učenia a koncentrácie, ich náprava pomocou terapie a špeciálneho tréningu.
Pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Poskytovanie pomoci deťom a mladistvým. Psychologické poradenstvo.