Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Detskí psychológovia(122 záznamov)

1 - 25 z celkom 122 výsledkov
Odporúčame vám
Služby detského psychológa. Integračné centrum pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, logopedická, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna činnosť.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Ambulancia detskej klinickej psychológie. Vyšetrenia, konzultácie a liečba pacientov s duševnými poruchami.
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím.
Poradenstvo a psychologická starostlivosť pre deti a mládež, poradenstvo pre školy, diganostika a terapia porúch učenia, vyhodnocovanie psychologických posudkov.
Prevádzkovanie psychologickej ambulancie - prevencia, diagnostika, liečenie psychických ochorení.
Detské psychologické poradenstvo - posúdenie školskej zrelosti pred vstupom do ZŠ, stanovenie prognózy úspešnosti v škole, predčasné zaškolenie, posúdenie mimoriadneho nadania.
Detská psychologická starostlivosť, logopédia, diagnostika a starostlivosť o dieťa v oblasti vývinových porúch reči, učenia a pozornosti - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia.
Psychologická poradňa pre deti, dorast a dospelých, rodinné terapie, terapie pri poruchách správania, poradenstvo pri výchovných problémoch, tréningy sociálnych zručností a komunikačné tréningy.
Špeciálno-pedagogická, logopedická, psychologická starostlivosť, diagnostika a terapia.
Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum. Poskytovanie psychologickej intervencie v krízových situáciách, odborné poradenstvo pri závažných životných rozhodnutiach, psychoterapia.
Psychologické poradenstvo, diagnostika pre dospelých, dospievajúcich a deti. Psychoterapia.
Špeciálno - pedagogická činnosť a poradenstvo pre deti a vychovávateľov - sociálno -pedagogická diagnostika, poradenstvo, intervencia a prevencia.
Poskytovanie rehabilitačnej, psychologickej, psychoterapeutickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom.
Vzdelávanie za pomoci detských psychológov, v oblasti osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Psychologická ambulancia pre deti a dorast. Vyšetrenia, diagnostika, liečenie detských psychologických problémov.
Detský psychológ - psychologická diagnostika detí, hrová terapia, INPP terapia.
Psychologické poradenstvo - psychické a zdravotné problémy, predrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenstvo, manželská kríza, výchovné problémy s deťmi, študijné problémy.
Diagnostická, poradenská, terapeutická a preventívna činnosť v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu.
Poradenstvo v oblasti výchovy detí s problémami v učení, správaním alebo s návykovými látkami.
Psychologická a psychoterapeutická poradňa. Psychoterapia pre detí a dospelých, rodinná psychoterapia, dopravná a športová psychológia, vyšetrenie školskej zrelosti, poradenstvo pri výbere povolania.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.