Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Detskí psychológovia(119 záznamov)

1 - 25 z celkom 119 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo a psychologická starostlivosť pre deti a mládež, poradenstvo pre školy, diganostika a terapia porúch učenia, vyhodnocovanie psychologických posudkov.
Ambulancia detskej klinickej psychológie. Vyšetrenia, konzultácie a liečba pacientov s duševnými poruchami.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Psychologické vyšetrenie pre zdravotnícke aj nezdravot.účely, dopravná psychológia, odborné poradenstvo pre vodičov, poradenstvo deťom a dospelým, lektorská činnosť.
Poradenstvo, diagnostika pre dospelých, dospievajúcich a deti. Psychoterapia.
Psychodiagnostika a psychoterapia detí, mládeže a dospelých. Posúdenie pre prácu SBS, pomocná činnosť v krízových situáciách, práca s traumou a so snami, psychosomatické ochorenia.
Súkromná psychologická ambulantná prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Poskytovanie psychologického poradenstva deťom a dospelým, terapie, psychologická diagnostika, online poradenstvo.
Vyšetrenie vývinu psychomotoriky, reči a rozumových schopností u detí od 0 do 15 rokov. Výchovné poradenstvo, posudková činnosť, školaká zrelosť, mimoriadne nadané deti, poruchy spánku a iné.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Klinicko - psychologické vyšetrenia, psychoterapia, dopravno - psychologické vyšetrenia, posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov, zamestnancov SBS, držiteľov zbraní, poradenstvo pre vodičov.
psychologická činnosť, špeciálno-pedagogická, logopedická činnosť, zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí počas prípravy na povolanie
Psychologická diagnostika - deti, mládež a dospelí, psychologické poradenstvo - výchovné, vzdelávacie a rodinné.
Psychologická ambulancia. Diagnostika a terapia pacientov. Odborná pomoc pre deti a dospelých. Dopravná psychológia, psychologické poradenstvo pre vodičov, vyšetrenie na zbraň.
Ambulancia zameraná na diagnostiku a terapiu psychických problémov u detí. Práca s rodičmi, hlbinná individuálna psychoterapia. Psychologické poradenstvo po odobratí vodičského preukazu.
Psychologické, špeciálno - pedagogické, kariérne poradenstvo a diagnostika. Poskytovanie odbornej starostlivosti deťom a žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a deťom s poruchami učenia a správania.
Špeciálna pedagogická, psychologická a logopedická diagnostika, poradenstvo a terapia. Terapia a náprava porúch pozornosti. Odborné semináre a konzultácie pre rodičov a pedagogických zamestnancov.
Detské psychologické poradenstvo. Komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika. Poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania detí.
Diagnostika a poradenstvo vo vzdelávacom, osobnostnom a sociálnom vývine detí a žiakov základných a stredných škôl.
Poradenské služby pre deti a mládež, príprava na povolanie - poradenstvo, psychologicko-pedagogická poradňa, pomoc mladým ľuďom.
Psychologické poradenstvo - ponuka relaxačných techník za účelom sebakontroly a na podporu koncentrácie, poradenstvo pri rozvode, partnerské a manželské krízy.
Vzdelávanie za pomoci detských psychológov, v oblasti osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.