Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Psychologické poradenstvo(333 záznamov)

1 - 25 z celkom 333 výsledkov
Odporúčame vám
Psychologické poradenstvo detí od 10 rokov, dospelí. Diagnostika špecifických vývinových porúch učenia. Kariérne poradenstvo - voľba školy, povolania. Gestalt psychoterapia. Hypersenzitivita.
Psychologické poradenstvo - zvládanie úzkosti, stresu, depresie, psychosomatických ťažkostí.
Psychologická ambulancia, vyšetrenie, diagnostika, liečba, prevencia. Prednášková činnosť.
Poradenské a terapeutické psychologické vedenie, osobné problémy, výchovné ťažkosti s deťmi. Tréningy, školenia, kurzy - manažérske rozhodovanie, personálne poradenstvo, individuálny rozvoj.
Súkromná psychologická prax pre dospelých. Riešenie osobných a partnerských problémov, problémov v zamestnaní.
Poradenstvo a psychologická starostlivosť pre deti a mládež, poradenstvo pre školy, diganostika a terapia porúch učenia, vyhodnocovanie psychologických posudkov.
Vzdelávanie za pomoci detských psychológov, v oblasti osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Pracovisko psychoterapie a dopravnej psychológie. Psychoterapia - individuálna, párová, pre tehotné mamičky, vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre výkon povolania, poradenstvo, súdnoznalecká činnosť.
Diagnostická, poradenská, terapeutická činnosť v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu.
Poradenstvo v oblasti výchovy detí s problémami v učení, správaním alebo s návykovými látkami.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Psychokorektívne a reedukačné skupinové vedenie detí s problémovým správaním a ťažkosťami v učení do 25 rokov.
Školská a rovesnícka mediácia. Riešenie konfliktov v školskom prostredí cestou školskej a rovesníckej mediácie.
Poskytovanie sociálnych služieb pre žiakov a učiteľov, pedagogické a psychologické poradenstvo, diagnostika, terapia, reedukácia.
Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva. Psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická starostlivosť pre deti.
Detské psychologické poradenstvo. Komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby pre pedagógov, žiakov a študentov.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Psychodiagnostické vyšetrenia, klinicko – psychologické poradenstvo, psychoterapia, prevencia a intervencia, tréningové a sebarozvojové programy, nácvik relaxačných a prelaďovacích techník.
Psychosomatické poradenstvo a liečebno - preventívna starostlivosť. Ambulancia zameraná na hypnoterapiu, hypnózu.
Psychologická poradňa - psychologické služby pre deti, hľadanie príčiny problémov.
Dopravno - psychologické vyšetrenie vodičov, predchádzanie rizikovému správaniu sa účastníkov cestnej premávky. Psychoterapia detí a dospelých, psychodiagnostické vyšetrenie.
Súkromná psychologická ambulantná prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.