Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Psychologické poradenstvo(322 záznamov)

1 - 25 z celkom 322 výsledkov
Odporúčame vám
Psychodiagnostika, psychoterapia – zameranie kognitívno-behaviorálna, psychologické poradenstvo pri akútnych, chronických psychologických ťažkostiach. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti držiteľov zbraní, pracovníkov SBS, vyšetrenia pre účely sociálnej poisťovne, na doporučenie lekára, na vlastnú žiadosť klienta. Dopravná psychológia: psychotesty vodičov, odborné poradenstvo pre vodičov.
SCPPPaP KORY : diagnostika intelektového nadania, školskej zrelosti, porúch učenia typu dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, porúch pozornosti a správania: emočné, vzťahové ťažkosti, konzultačné a poradenské služby, logopedické intervencie, stimulačné programy pre rozvoj intelektového nadania, prevencia porúch učenia
Astrologické a psychologické poradenstvo, poradňa pre partnerské vzťahy. Knižná tvorba, predaj kníh.
Poradenstvo a psychodiagnostika, terapia psychowalkmenom, terapia plnospektrálnym svetlom, konzultačné, poradenské a tréningové služby, relaxačné techniky a skupinové aktivity, poradenstvo e-mailom.
Psychoterapia, HRV biofeedback, terapia plnospektrálnym svetlom, psychowalkmenom, poradenstvo a v oblasti zdravého životného štýlu, relaxačné techniky a skupinové aktivity, poradenstvo e-mailom.
Psychodiagnostické vyšetrenia, klinicko – psychologické poradenstvo, psychoterapia, prevencia a intervencia, tréningové a sebarozvojové programy, nácvik relaxačných a prelaďovacích techník.
Ambulancia klinickej psychológie- vyšetrenie držiteľov/žiadateľov o držanie/nosenie strelnej zbrane a streliva. Dopravná psychológia - vyšetrenia vodičov.
Odborná psychologická, špeciálno-pedagogická, sociálno-pedagogická, výchovno-poradenská a preventívna starostlivosť pre deti, žiakov, študentov, rodičov.
Psychodiagnostika, psychoterapia, vyšetrenia vodičov, pracovníkov SBS, vyšetrenia na zbrojné preukazy, psychologické poradenstvo. Odborné poradenstvo pre vodičov v súvislosti s alkoholom.
Psychologické poradenstvo a psychodiagnostika - výchovné problémy s deťmi, posudzovanie školskej zrelosti, diagnostika intelektových schopností a nadania u detí. Semináre, poradenstvo.
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom.
Súkromné terapeutické poradenstvo pre deti a dospelých - pomoc pri riešení krízových životných situácií v škole, rodine, vo vzťahoch, v zamestnaní.
Ambulancia klinickej psychológie so zameraním na psychologickú diagnostiku, terapiu, biofeedback a neuropsychologickú rehabilitáciu.
Ambulancia zameraná na diagnostiku a terapiu psychických problémov u detí i dospelých. Práca s rodičmi, hlbinná individuálna psychoterapia. Dopravná psychológia - vyšetrenie vodičov.
Individuálny a skupinový poradenský program pre profesijnú orientáciu žiakov ZŠ 8. – 9. ročníka, riešenie problémov spojených s výchovou, prevencia. Detská psychologická poradňa.
Pedopsychiatrická ambulancia - psychiatrická diagnostika a liečba detí s psychickými poruchami, vyšetrenia, vyjadrenia pre inštitúcie.
Psychologické centrum - centrum dopravnej psychológie a ambulancia klinickej psychológie. Vyšetrenie vodičov, psychické poruchy, depresie, hyperaktivita, poruchy správania, problémy v manželstve.
Psychologická pomoc v problémoch a krízach, podpora osobného rozvoja. Poradenstvo cez telefón a email.
Psychologická a sociálna diagnostika, prognostika, terapia a poradenstvo. Poradenstvo pri voľbe povolania, servis pre rodičov, prednášky a semináre.
Finančná nezávislosť, finančná analýza, právne poradenstvo a krízové psychologické centrum.
Akreditované vzdelávacie programy pre pracovníkov. Kurzy rozvoja osobnosti, sebapoznávania a komunikácie, grafológie, arteterapie, trénovania pamäte. Psychoterapie.
Poskytovanie sociálnych služieb pre žiakov a učiteľov, pedagogické a psychologické poradenstvo, diagnostika, terapia, reedukácia.
Diagnostická, poradenská, terapeutická činnosť v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, sociálneho a kariérového vývinu.
Biorezonančná terapia, uvoľňovanie stresu, strachu, úzkosti, komplexov, psychosomatických bolestí, poradenstvo pri poruchách učenia.
Poradenstvo pre deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami - mentálne postihnutie, poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania.