Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Psychologické poradenstvo(336 záznamov)

1 - 25 z celkom 336 výsledkov
Odporúčame vám
Služby detského psychológa. Integračné centrum pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Individuálna a rodinná psychoterapia, psychoterapeutická poradňa, špeciálne poradenstvo, zvládanie nadmerného stresu, časový manažment.
Klinická, poradenská, pracovná a organizačná, dopravná psychológia, psychoterapia.
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, logopedická, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna činnosť.
Psychiatrická ambulancia - poskytovanie psychologickej pomoci, odborného poradenstva, psychoterapie a psychodiagnostických služieb.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia, poradenstvo, psychoterapia, dopravná psychológia.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Psychologická ambulancia - poskytovanie odborného poradenstva, psychologickej pomoci, psychoterapie.
Ambulancia detskej klinickej psychológie. Vyšetrenia, konzultácie a liečba pacientov s duševnými poruchami.
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím.
Poradenstvo a psychologická starostlivosť pre deti a mládež, poradenstvo pre školy, diganostika a terapia porúch učenia, vyhodnocovanie psychologických posudkov.
Prevádzkovanie psychologickej ambulancie - prevencia, diagnostika, liečenie psychických ochorení.
Zdravotnícke služby klinickej psychológie, psychoterapie, psychodiagnostiky, dopravnej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie, psychoterapeutickej supervízie.
Detské psychologické poradenstvo - posúdenie školskej zrelosti pred vstupom do ZŠ, stanovenie prognózy úspešnosti v škole, predčasné zaškolenie, posúdenie mimoriadneho nadania.
Detská psychologická starostlivosť, logopédia, diagnostika a starostlivosť o dieťa v oblasti vývinových porúch reči, učenia a pozornosti - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia.
SCPPPaP KORY : diagnostika intelektového nadania, školskej zrelosti, porúch učenia typu dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, porúch pozornosti a správania: emočné, vzťahové ťažkosti
Psychologická poradňa pre deti, dorast a dospelých, rodinné terapie, terapie pri poruchách správania, poradenstvo pri výchovných problémoch, tréningy sociálnych zručností a komunikačné tréningy.
Špeciálno-pedagogická, logopedická, psychologická starostlivosť, diagnostika a terapia.
Psychologické poradenstvo - manželské, rodinné, osobné problémy, psychoterapia, diagnostika, vyšetrenia vodičov.
Psychologická ambulancia - psychologická pomoc, vyšetrenie a psychotesty pre držiteľov zbrojného preukazu a vodičského preukazu.
Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum. Poskytovanie psychologickej intervencie v krízových situáciách, odborné poradenstvo pri závažných životných rozhodnutiach, psychoterapia.
Ambulancia klinickej psychológie so zameraním na psychologickú diagnostiku, terapiu, biofeedback a neuropsychologickú rehabilitáciu.
Psychologická ambulancia. Individuálne psychologické poradenstvo, skupinová psychoterapia a podpora pri náhle vzniknutých záťažových situáciách.
Špeciálno - pedagogická činnosť a poradenstvo pre deti a vychovávateľov - sociálno -pedagogická diagnostika, poradenstvo, intervencia a prevencia.