Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Detskí psychológovia - Bratislavský kraj(29 záznamov)

Slovensko Detskí psychológovia - Bratislavský kraj
Bratislava (21)
Malacky (3)
Pezinok (2)
Senec (3)
1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie a psychoterapie. Poradenstvo, psychoterapia, diagnostika detí a dospelých.
Poskytovanie psychologického poradenstva deťom a dospelým, terapie, psychologická diagnostika, online poradenstvo.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Diagnostika a poradenstvo vo vzdelávacom, osobnostnom a sociálnom vývine detí a žiakov základných a stredných škôl.
Školská a rovesnícka mediácia. Riešenie konfliktov v školskom prostredí cestou školskej a rovesníckej mediácie.
Dopravno - psychologické vyšetrenie vodičov, predchádzanie rizikovému správaniu sa účastníkov cestnej premávky. Psychoterapia detí a dospelých, psychodiagnostické vyšetrenie.
Detskí psychológovia - vyšetrenia školskej zrelosti, rozvíjajúce a stimulačné programy, tréningy rôznych schopností a zručností, psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika.
Individuálna psychoterapia, párová a rodinná terapia, liečebno - pedagogické poradenstvo. Programy rozvoja osobnosti, domáce terapeutické služby pre deti s postihnutím alebo neštandardným správaním.
Komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže. Zabezpečenie a garant vzdelávacích aktivity. Vydávanie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
Ambulancia liečebnej pedagogiky. Konzultácie, poradenstvo a terapie pri poruchách vývinu, pri poruchách učenia. Podpora sústredenia a vývinu.
Psychologické, špeciálno - pedagogické, logopedické a preventívne poradenstvo. Oblasť emocionálneho vývinu a výchovy dieťaťa, rodinných a kamarátskych vzťahov. Tréning rodičovských zručností.
Ambulancia klinickej psychológie - diagnostika a psychoterapia pre dospelých a dospievajúcich. Depresia, úzkosť, problémy v správaní u detí, výchovné problémy, zvládanie stresu.