Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Domovy sociálnych služieb(364 záznamov)

1 - 25 z celkom 364 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Domov seniorov VIVA Spišské Podhradie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Senior klub Studienka je občianske združenie, ktoré prevádzkuje špecializované zariadenie sociálnej starostlivosti v obci Studienka. Zariadenie má kapacitu 44 lôžok a poskytuje komplexnú starostlivosť klientom, prevažne s demenciou pri Alzheimerovej chorobe. Medzi naše výhody patrí dobré meno, dobrý kolektív, výborná poloha v tichom prostredí, rodinný charakter zariadenia, ľudský a odborný prístup.
Poskytovanie sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova, poradenstvo, záujmová činnosť.
Ubytovanie s prihliadnutím na zdravotný stav, poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti, aktivity.
Každodenná lekárska starostlivosť, zariadenie sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov - 24 miest, špecializované zariadenie - 12 miest, celoročná pobytová služba, štandard wifi pripojenie, TV prijímač a signalizačné zariadenie, interiérová kaplnka s pravidelnými bohoslužbami, jednolôžkové a dvojlôžkové izby.
Ubytovacie, zdravotnícke, rehabilitačné služby, opatrovateľská starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku.
Sociálne starostlivosť o deti od 2 do 8 rokov. Liečebno - preventívna intervencia,
Opatrovateľská služba pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. základné sociálne poradenstvo.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov poskytovaná občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Sociálna pomoc, ubytovanie dôchodcov. Opatrovateľstvo a ošetrovateľská starostlivosť.
Poskytovanie komplexnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti starým ľudom a ľudom s mentálnym postihnutím.
Prečo by zariadenie pre seniorov nemohlo vyzerať ako útulný hotelový rezort? To bol náš cieľ, keď sme sa vo februári 2019 pustili do prestavby bývalého zariadenia pre seniorov. Vytvoriť rezort, kde sa naši rodičia, prarodičia budú cítiť príjemne, kde bude o nich dobre postarané. A keď aj my budeme odkázaní na pomoc iných, aby sme mali kde stráviť posledné chvíle života. Nájdete nás v obci Nižná Polianka na severovýchode Slovenska, malebnej krajine Nízkych Beskýd, takmer uprostred medzi okresnými mestami Bardejov a Svidník. Štátna hranica s Poľskom je vzdialená necelé 4 km, kde sa nachádza Magurský národný park. Budova zariadenia je v kľudnom prostredí na okraji obce, situovaná v slnečnej stráni priamo pod lesom, s výhľadom na nádhernú panorámu okolitých zalesnených kopcov a rozľahlých lúk.
Poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre starších ľudí. Možnosť rehabilitácie, kultúry.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Starostlivosť o seniorov, dom dôchodcov a sociálnych služieb. Sociálna pomoc s ubytovaním, starostlivosť o občanov, prispôsobenie prirodzenému domácemu prostrediu.
Opatrovateľská starostlivosť a sociálne služby pre dospelých s celoročným pobytom.