Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb(399 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 399 výsledkov
Odporúčame vám
Domov sociálnych služieb - komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím.
Domov sociálnych služieb - 24 hodinová starostlivosť, sociálne poradenstvo, stravovanie, ubytovanie, pranie, a pracovnú terapiu.
Zariadenie poskytujúce starostlivosť mentálne a telesne postihnutým ľuďom. Sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia.
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Činnosti sociálnej pomoci seniorom s ubytovaním, domov sociálnych služieb, nezisková organizácia zriadená obcou slúžiaca domácnostiam.
Domov sociálnych služieb. Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku.
Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.
Domov sociálnych služieb - bývanie, starostlivosť a stravovanie pre dôchodcov.
Domov sociálnych služieb pre klientov s duševným ochorením v Psychiatrickej nemocnici Michalovce. Starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby a stupeň duševného postihnutia.
Sieť súkromných zariadení pre seniorov. Sociálna a zdravotná starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR - organizovanie seminárov, kongresy a konferencie na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.spolupracovať s profesijnými a odbornými organizáciami.
Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti.
Služby sociálnej starostlivosti pre starých občanov. Záujmová a kultúrna činnosť, rekreačná činnosť.
Opatrovateľské služby v pobytovom zariadení pre občanov v Košiciach.
Zariadenie sociálnych služieb, sociálne služby seniorom, ubytovanie, stravovanie, zdravotné služby.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Sociálne služby.
Činnosti sociálnej pomoci, ubytovanie, stravovanie, rehabilitačná starostlivosť.
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach.
Komplexná starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, vrátane ošetrovania, či zdravotnej starostlivosti.
Ubytovanie, stravovanie, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo.
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých dospelých ľudí v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.