Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb(643 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 643 výsledkov
Odporúčame vám
Verejnoprospešné služby v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb - hospic, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, preprava osôb. Predaj a prenájom zdravotných pomôcok.
Ubytovanie so servisom sociálnych služieb pre dôchodcov. Klubová a rekreačná činnosť.
Domov dôchodcov, sociálne zariadenie s poskytnutím bývania a zaopatrenia.
Poskytovanie sociálnej pomoci, ubytovanie, zdravotná starostlivosť pre starších a zdravotne postihnutých ľudí, stravovanie.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Zariadenie pre seniorov so zabezpečením poskytovania nepretržitej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Poskytovanie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, zariadenie podporovaného bývania, donáška stravy.
Zariadenie sociálnych služieb - ubytovanie, stravovanie, starostlivosť o mobilných a imobilných pacientov.
Špecializované zariadenie, zariadenie opatrovateľskej služby, ADOS - pomoc starým, nevládnym ľuďom priamo v nemocnici.
Služby sociálnej starostlivosti pre starých občanov. Záujmová a kultúrna činnosť, rekreačná činnosť.
Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti.
Sieť súkromných zariadení pre seniorov. Sociálna a zdravotná starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu.
Domov sociálnych služieb pre klientov s duševným ochorením v Psychiatrickej nemocnici Michalovce. Starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby a stupeň duševného postihnutia.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Sociálne služby pre starých občanov - ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka, rehabilitačná a záujmová činnosť.
Ubytovacie, zdravotnícke, rehabilitačné služby, opatrovateľská starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku.
Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov - poskytovanie sociálnej starostlivosti pre starších a zdravotne postihnutých ľudí, ubytovanie, stravovanie, opatrovateľské a ošetrovateľské služby.