Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb(402 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 402 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.
Ubytovacie, zdravotnícke, rehabilitačné služby, opatrovateľská starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku.
Zariadenie sociálnych služieb, nepretržitá opatrovateľská služba, ubytovanie, stravovanie.
Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania - komplexné sociálne služby pre mužov a ženy so zdravotným postihnutím(telesné a zmyslové postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania).
Poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre dôchodcov, ubytovacie služby.
Opatrovateľská služba pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. základné sociálne poradenstvo.
Sociálna pomoc, ubytovanie dôchodcov. Opatrovateľstvo a ošetrovateľská starostlivosť.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Zariadenie pre seniorov s vlastným parkom a parkoviskom. Bezbariérový interiér, jedno a dvoj posteľové izby. Zabezpečovanie služieb starostlivosti pre seniorov.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov poskytovaná občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Sociálne služby s celodennou starostlivosťou so zameraním na stimulačné a preventívne programy. Súčasťou starostlivosti je duchovná, spirituálna a psychoterapeutická podpora.
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Starostlivosť a opatrovateľské služby o dôchodcov, občanov v sociálnej núdzi. Prevádzkovanie charitných domov.
Zariadenie opatrovateľských a sociálnych služieb, lekárske služby pre starých ľudí.
Poskytovanie sociálnych služieb pre deti. Poskytovanie komplexnej starostlivosti - výchovnej, pedagogickej, psychologickej. Sociálne a psychologické poradenstvo.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti, ktorou je stravovanie, bývanie, opatrenie, poradenstvo. Záujmová činnosť, kultúrna činnosť a pracovná terapia.
Zariadenie sociálnych služieb, domov dôchodcov Oáza, nepretržitá opatrovateľská služba, ubytovanie, stravovanie.
Domov sociálnych služieb, služby pre seniorov a dospelé osoby, ktoré sú odkázané na pomoc.
Súkromné zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb - ubytovacie, stravovacie, sociálne služby.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých. Starostlivosť o deti a dospelých a deti s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde prevažuje kombinácia mentálneho a telesného postihnutia.
Služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby.
Domov sociálnych služieb. Sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie.