Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Finančné právo(101 záznamov)

1 - 25 z celkom 101 výsledkov
Odporúčame vám
Právne služby - zmluvy, financie, korporácie, verejná správa, kontrakty, pohľadávky, nehnuteľnosti, územné a stavebné konanie, analýzy, právne audity.
Hospodárske súťaže, bankovníctvo, financie, fúzie a akvizície, verejné obstarávanie, reštrukturalizácie. Obchodné, pracovné, stavebné právo, energetika, priemysel, nehnuteľnosti, preprava. Mediácia.
Advokátska kancelária - právo obchodných spoločností, obchodné zmluvné vzťahy, fúzie a akvizície, právo hospodárskej súťaže, pracovné právo a právo nehnuteľností a výstavbe. Právne poradenstvo.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti realít, real estate developmentu, financovania, fúzií, akvizícií, IT a e-commerce.
Právne služby - obchodné, bankové a finančné, pracovné, trestné, obchodné právo, právo cenných papierov, občianske právo.
Advokátske a právne služby - občianske, finančné, trestné, medzinárodné, obchodné, rodinné a občianske právo. Vypracovanie zmlúv, zastupovanie pri vymáhaní pohľadávok a v súdnom konaní. Poradenstvo.
Právne služby - občianske, obchodné, pracovné, správne, trestné a finančné právo.
Advokátska kancelária - obchodné, občianske, finančné a daňové právo, pracovné právo, právo obchodných spoločností, právo duševného vlastníctva. Poradenstvo.
Advokátska kancelária - služby v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností, občianskeho práva a nehnuteľností, práva duševného vlastníctva, riešenia sporov.
Advokátska kancelária - poskytovanie právneho poradenstva a servisu v oblasti obchodného a občianskeho práva, nehnuteľností, bankového a finančného práva, cenných papierov, duševného vlastníctva.
Právo duševného vlastníctva, európske, imigračné právo, nehnuteľnosti a stavebné právo, občianske, pracovné a rodinné právo, právo obchodných spoločností, patenty, zdravotníctvo, fúzie a akvizície.
Advokátska kancelária, obchodné a súkromné medzinárodné právo, bankové a finančné právo. Právne poradenstvo.
Advokátska kancelária - pracovné, občianske, trestné, rodinné, pozemkové, finančné právo. Právne poradenstvo.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva - obchodné a občianske právo, finančné právo, trestné právo, pracovné a rodinné právo, správne a exekučné právo. Prevádzkovanie advokátskej kancelárie.
Advokátska kancelária - obchodné právo, správa a vymáhanie pohľadávok, konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia, správa spoločností, družstiev a korporátne právo, občianske právo a právo nehnuteľností.
Právne služby vo všetkých oblastiach práva, so zameraním na občianske a obchodné právo.
Advokátske služby a právne poradenstvo - obchodné právo, trestné právo, medzinárodné právo, občianske právo, rodinné právo, duševné vlastníctvo.