Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

1 - 25 z celkom 41 výsledkov
Odporúčame vám
Obchodné, pracovné, súťažné, zmluvné, konkurzné, stavebné a mediálne právo, rozhodcovské konania, vymáhanie pohľadávok, duševné a priemyselné vlastníctvo, ochrana osobnosti, ochrana osobných údajov.
Správa osobných financií môže byť těžká, ale s námi sa naučíte ako efektívne spravovať svoje peniaze
Advokátske služby a právne poradenstvo - obchodné právo, trestné právo, medzinárodné právo, občianske právo, rodinné právo, duševné vlastníctvo.
Právne služby - zmluvy, financie, korporácie, verejná správa, kontrakty, pohľadávky, nehnuteľnosti, územné a stavebné konanie, analýzy, právne audity.
Etablovaná advokátska kancelária s týmom šikovných právnikov. Poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenstva v oblasti realít, real estate developmentu, financovania, fúzií, domácich a zahraničných akvizícií, IT a e-commerce, právna podpora podnikania. Poskytovanie právnych služieb v oblasti rodinného práva.
Advokátske a právne služby - občianske, finančné, trestné, medzinárodné, obchodné, rodinné a občianske právo. Vypracovanie zmlúv, zastupovanie pri vymáhaní pohľadávok a v súdnom konaní. Poradenstvo.
Advokátska kancelária - služby v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností, občianskeho práva a nehnuteľností, práva duševného vlastníctva, riešenia sporov.
Advokátska kancelária - pracovné, občianske, trestné, rodinné, pozemkové, finančné právo. Právne poradenstvo.
Advokát - právne služby oblastiach práva - občianske, rodinné, exekučné, obchodné, pracovné, konkurzné, správne, trestné právo. Právna pomoc a poradenstvo. Správa majetku.
Poskytovanie služieb v oblasti trestného, obchodného, pracovného a rodinného práva. Právne poradenstvo.
Medzinárodné právne poradenstvo - právo týkajúce sa nehnuteľností, stavebné právo, právo týkajúce sa kapitálového trhu, bankové a finančné právo. Obchodné a zmluvné právo.
Zastupovanie v sporových a nesporových konaniach a poskytovanie právneho poradenstva a právnych služieb. Zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam - prevod nehnuteľnosti.
Advokátska kancelária - právne služby vo všetkých oblastiach práva, právne poradenstvo, spisovanie zmlúv a zastupovanie v konaniach pred súdmi.
Advokátska kancelária. Poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, zdravotného práva, práva hazardných hier, telekomunikačné a mediálne právo.
Advokátska kancelária - právne služby vo všetkých oblastiach práva, zakladanie spoločností, správa majetku, súdne vymáhanie pohľadávok, príprava zmlúv podľa potrieb klienta.
Komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva. Poradenstvo v oblasti privatizácie a investícií.
Advokát. Právne poradenstvo, vypracovanie zmlúv, zastupovanie vo vzťahu ku orgánom verejnej moci, zakladanie, zmena a rušenie právnických osôb.
Advokátska kancelária - obchodné právo, finančné právo, medzinárodné právo, rodinné a trestné právo.