Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Advokáti, advokátske kancelárie(1 661 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Rodinné a občianske právo (774) Súdy (84) Trestné právo (418)
1 - 25 z celkom 1 661 výsledkov
Odporúčame vám
Rodinné, občianske, trestné, obchodné, pracovné, majetkové, správne právo, právo k nehnuteľnostiam, vypracovanie zmlúv, zakladanie a zmeny s.r.o.
Právne služby v oblasti pracovného, občianskeho, rodinného, obchodného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Špecializácia na pracovné právo, dôchodkové, úrazové a iné štátne dávky.
Advokátska kancelária - trestné, rodinné, občianske právo.
Príprava zmlúv, zastupovanie v súdnych konaniach, zakladanie obchodných spoločností, rodinné spory, právne poradenstvo.
poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva.
Advokátska kancelária so zameraním na právne služby v rámci všetkých oblastí práva.
Advokátska kancelária - poskytovanie komplexných právnych služieb pre fyzické a právnické osoby, právne poradenstvo, vypracovanie zmlúv, zastupovanie na súdoch.
Advokátska kancelária - komplexné právne služby a poradenstvo (dostupné aj online) v oblasti obchodného, ​​stavebného, autorského práva a právne zastúpenie v súdnych sporoch a vymáhaní pohľadávok.
Advokátska kancelária - právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného, ​​občianskeho, autorského práva a zastupovanie v súdnych sporoch.
Medicínske, obchodné, trestné právo. Cezhraničné pohľadávky, nemajetková ujma, náhrada škody, dobrá povesť, obchodný register, podnikateľské spory, civilné spory, zmluvy, obhajoba v trestných veciach.
Dostupné právne poradenstvo pre začínajúcich aj zabehnutých podnikateľov. Skúsený advokát. Právne služby pre živnostníkov, malé a stredné podniky.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva. Vyhotovenie zmlúv a osvedčenie podpisov. Zastupovanie pred súdmi. Obhajoba v trestnom konaní. Občianske, rodinné, pracovné právo.
Advokátska kancelária - obchodné, občianske, trestné, ústavné a potravinové právo.
Vykonávanie právnických služieb. Poskytovanie právnych služieb a poradenstva. Advokátska kancelária.
Advokátska kancelária - trestné, obchodné, pracovné, občianske a rodinné právo, zakladanie spoločností, zastúpenie v sporoch, vymáhanie pohľadávok.
Advokátska kancelária - občianske, obchodné, trestné, pracovné právo.
Právne služby v odvetviach občianskeho, obchodného, rodinného a trestného práva.
Poskytovanie právnych služieb, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi. Obchodné, občianske, pracovné, trestné a rodinné právo.
Služby právnej pomoci a právneho poradenstva. Špecializácia na obchodné právo, daňové právo a občianske právo.
Advokátska kancelária - právne služby širokej verejnosti, obchodným spoločnostiam a rôznym inštitúciám, obhajobu v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád a spisovanie listín o právnych úkonoch.
Advokátska kancelária - občianske, trestné, rodinné, pracovné, obchodné a správne právo. Právne poradenstvo.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva ako aj práva duševného vlastníctva a verejného práva.
Právne služby - trestné, rodinné, občianske, pracovné, správne a obchodné právo, zastupovanie pred súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.