Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geodeti - Trenčiansky kraj(66 záznamov)

26 - 50 z celkom 66 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické a kartografické práce, overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác.
Inžinierska geodézia v stavebníctve, vyhotovenie geometrického plánu, vytýčenie hranice pozemku, polohopis a výškopis. Podklad pre projektovanie, vytyčovanie a zameranie inžinierských sietí.
Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie pozemkov, stavieb, polohopisné a výškopisné práce, identifikácie parciel, poradenstvo v oblasti geodézie a katastra.
Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné práce.
Geodetická kancelária, geometrické plány, kompletná geodetická činnosť.
Geodetické a kartografické činnosti. Projekty pozemkových úprav.
Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zamerania, vytyčovanie stavieb, výpočet kubatúry, poradenská činnosť v oblasti geodézie a katastra.
Geodetické práce autorizovaného geodeta a kartografa - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie územia, zameranie adresného bodu.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zameriavanie novostavieb, porealizačné zameriavanie, položené inžinierske siete, registre obnovenej evidencie pozemkov, pozemkové úpravy.
Projektovanie, konzultačné a inžinierske služby v oblasti vodného hospodárstva a ekológie. Skládky odpadov, ochranné hrádze, odkaliská, kanalizácie a nádrže. Hydrotechnické výpočty.
Geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemkov, príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby.
Geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie.
Geodetická kancelária - geometrické plány, oddelenie pozemku, majetkoprávne vysporiadanie, vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné plány pre projektovanie stavieb.
Geodetické a kartografické služby. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
Geodetické a banskomeračské práce. Vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, banské meračstvo.
Predaj, prenájom, kúpa nehnuteľností - domy, byty, pozemky, komerčné priestory. Poskytovanie finančného a právneho poradenstva, geodetické práce. Vyhotovenie znaleckých posudkov.
Poskytovanie geodetických prác - zameranie pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné práce, zameranie adresného bodu.
Geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, polohopisné a výškopisné zamerania, zameranie inžinierských sietí.
Komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavby, legislatívne služby, geodetické služby.Stavby na kľúč, prenájom mechanizmov.
Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, zameranie pozemkov a stavieb, vytyčovanie vlastných hraníc a stavieb. Projektovanie.
Vyhľadávanie a trasovanie inžinierskych sietí a porúch na inžinierskych sieťach, servis vo forme školení, poradenstva a starostlivosti.
Autorizovaný geodet - vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, vyhotovovanie mapových podkladov, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie stavieb, geodetické práce.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, vyhotovovanie podkladov pre projektantov, polohopisné a výškopisné zameranie, porealizačné zameranie, adresné body.
Vyhotovovanie geometrických plánov, polohopisov a výškopisov, projektov pozemkových úprav, spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov - ROEP, inžinierska geodézia.