Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Geodeti - Slovensko(669 záznamov)

1 - 25 z celkom 669 výsledkov
Odporúčame vám
Vytyčovacie práce, meranie deformácií a posunov, bodové polia, presná a veľmi presná nivelácia, určovanie kubatúr.
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb, vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov, vytyčovacie práce, vyhotovovanie geometrických plánov. Geodetické a kartografické práce.
Pomáhame naším klientom s geodetickými činnosťami podľa ich aktuálnych potrieb.
Služby v kartografii, geodézií, katastri týkajúce sa nehnuteľností, geodetických prác v rámci SR
Geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, adresné body + komplet geo práce. SI, SE, MA MY:)
Geometrické plány, identifikácia pozemkov, mapovanie, predprojektové polohové zamerania, pozemkové úpravy, geodetické práce, priestorové vytýčenie stavieb, výpočet kubatúr, meranie posunov.
Geometrické plány, vytýčenie stavby, vytýčenie hranice pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie.
Geodetické a kartofgrafické činnosti. Vyhotovenie geometrických plánov, máp, vytyčovanie hraníc pozemkov, vysporiadanie vlastníckych vzťahov nehnuteľností a spracovanie podkladov.
Geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, projekt pozemkových úprav, identifikácie pozemkov.
Služby v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností. Polohopis a výškopis. Vytýčenie stavby. Porealizačné zameranie. Inžinierske siete. 3D modely. Geometrické plány.
Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné mapové podklady pre projektantov, vytyčovanie stavieb, kontrolné merania stavieb, porealizačné zamerania, zamerania inžinierskych sietí, zameranie adresných bodov a geografických osí ulíc. Komplexné a jednoduché pozemkové úpravy.
Súkromná geodetická firma ponúka vypracovanie všetkých druhov geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných mapových diel súvisiacich s geodetickou činnosťou a účelovým mapovaním záujmového územia. So skúsenosťami s geodetickými prácami od roku 2003. O zákazníka sa stará napr. od zamerania v teréne po finálny zápis do katastra.
Poskytovanie kompletných služieb v oblasti geodézie a kartografie. - geometrický plán - porealizačné zameranie inžinierskych sietí - zameranie adresného bodu - polohopisné a výškopisné zameranie pozemku - skenovacie práce - vytýčovanie hraníc pozemku - komplexná geodézia v stavebníctve - osadenie stavby
Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie parciel, základov stavieb, polohopisné a výškopisné zameranie v 2D, 3D, porealizačné zameranie.