Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geodeti - Slovensko(742 záznamov)

1 - 25 z celkom 742 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické a kartografické činnosti. Zemné, búracie a výkopové práce.
Geometrické plány na zmenu a zameranie pozemkov, budov a nehnuteľností. Spracovanie projektov pozemkových úprav. Inžinierska, stavebná geodézia, geometrické plány.
Geodetická kancelária. Geodetické a kartografické práce, zameranie stavieb, pozemkov a inžinierskych sietí, inžinierska geodézia.
Geodetické a kartografické práce, geodetická kancelária. Inžinierska geodézia, spracovanie mapových podkladov, vytyčovacie práce.
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT budovy ku kolaudácii, k plánu obnovy budov GEOMETRICKÝ PLÁN budovy, pozemku, vecné bremeno VYTYČOVANIE a ZAMERIAVANIE objektov a pozemkov
Geodetické a kartografické práce, automatické spracovanie dát, prenájom strojov a zariadení.
Geometrické plány, vytýčenie stavieb, vytýčenie vlastníckej hranice pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie pre projektantov.
Geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností. Vytyčovanie stavieb. Geometrické plány. Vytyčovanie hraníc pozemkov, výškopisné zamerania. Zameranie adresného bodu.
Geodetická a realitná kancelária, inžinierska činnosť v stavebníctve, geometrické plány, polohopisné a výškopisné plány, účelové mapy.
Geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností ako geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, adresné body a i.
Komplexné geodetické a súvisiace služby. Geometrické plány, vytýčenie, adresný bod, identifikácie, polohopis. Online poradenstvo.
Geodetické služby - kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností, geodézie a kartografie.
Geodetické práce, geometrické plány, vytýčenie stavby, vytýčenie hranice pozemku, polohopisné a výškopisné práce, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, vyhotovovanie zmlúv k prevodu nehnuteľností.
Našou náplňou práce sú najmä služby ako geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku, adresný bod, porealizačné zameranie, vytýčenie stavby, polohopisné a výškopisné zameranie.
Reality, geodetické práce, poradenstvo katastra, inžinierska činnosť
Poskytovanie komplexnej podpory a riešenia na jednom mieste od realít, cez projektovanie stavieb až po geodetické činnosti.
Vyhotovovanie geometrických plánov, adresných bodov, poradenstvo, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavebných objektov, spracovanie mapových podkladov pre projekty stavieb, polohové a výškové zameranie.
Poskytovanie kompletných služieb v oblasti geodézie a kartografie.
Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie parciel, základov stavieb, polohopisné a výškopisné zameranie v 2D, 3D, porealizačné zameranie.
Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností a investičnej výstavbe vykonávané autorizovaným geodetom.
Už od roku 2003 vykonávame komplexné služby v kartografii, geodézií, katastri a iných oblastiach, týkajúce sa nehnuteľností, geodetických terénnych prác v rámci SR, okresov RS, LC, RA, RV.
Poskytovanie geodetických prác - zameranie pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné práce, zameranie adresného bodu.
Komplexné geodetické a súvisiace služby. Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, adresný bod, identifikácie, polohopis a výškopis. Inžinierska geodézia.