Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
1 - 25 z celkom 717 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické a kartografické práce - vyhotovovanie geometrických a výškopisných plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov.
Geodetické a kartografické práce. Poradenstvo geodézie a kartografie.
3D skenovanie budov Projektovanie Geodetické a kartografické práce, inžinierska geodézia Realitná činnosť. Zabezpečenie stavebného dozoru.
Geodetické práce, vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, vyhotovovanie geodetických elaborátov.
Komplexné služby v oblasti geodézie, katastra, realít, inžinieringu a stavebníctva.
Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, adresné body, priestorové vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné zameranie.
Geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov, zameranie adresného bodu, polohopisné a výškopisné zameranie, podrobné vytýčenie stavebných objektov.
Realizácia stavieb - výstavba rodinných domov, vytyčovanie stavieb, vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb, katalógové rodinné domy.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, poradenstvo, zameranie terénu pre projektantov, vytýčenie stavebných objektov, kontrolné zamerania, vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav.
Zabezpečíme komplexné geodetické práce od projektových príprav, cez vytýčenie a zamerania nehnuteľností, až po pomoc pri vybavovaní potrebných dokladov na zápis do katastra nehnuteľností.
Vykonávanie geodetických a kartografických prác, vymeriavanie pozemkov pre rodinné domy.
Geodetické práce, geometrické plány, adresný bod, polohopisný a výškopisný plán, vytýčenie stavby, zameranie, vytýčenie pozemku.
Geodetické a kartografické práce, geometricke plány, vytyčovanie pozemkov, polohopisné a výškopisne zameranie, poradenská činnosť v obore.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, projekt pozemkových úprav, podzemné a nadzemné vedenia.
Geodetické a kartografické práce - polohopisné a výškopisné plány, vytyčovanie stavieb a pozemkov.
Zememeračská firma zaoberajúca sa projektovaním, geodetickými prácami, 3D modelmi objektov. Poradenská činnosť týkajúca sa investičnej výstavby. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov a stavieb.
Geodetická kancelária Geo-group s.r.o. - komplexné geodetické služby pre celé západné Slovensko.
Geodetická kancelária. Geodetické a kartografické práce v oblasti katastrálnej a inžinierskej geodézie. Tvorba geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, adresný bod.
Geodetické a kartografické činnosti, geometrické plány a vytyčovanie hraníc, predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie skutočného stavu.
Geodet, geodetické služby, geometrický plán, adresný bod, digitálna mapa mesta Bratislava. Vysporiadanie a rozdelenie nehnuteľností, energetický certifikát.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemokov, inžinierska geodézia.
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT budovy ku kolaudácii, k plánu obnovy budov GEOMETRICKÝ PLÁN budovy, pozemku, vecné bremeno VYTYČOVANIE a ZAMERIAVANIE objektov a pozemkov
Geodetické práce autorizovaného geodeta a kartografa - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie územia, zameranie adresného bodu.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemku, vytyčovanie stavieb, adresný bod, identifikácia parciel, digitálna mapa mesta.