Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geodeti - Nitriansky kraj(88 záznamov)

Slovensko Geodeti - Nitriansky kraj
Komárno (13)
Levice (18)
Nitra (31)
Šaľa (7)
51 - 75 z celkom 88 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické práce, geometrické plány a vytyčovanie pozemkov.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, poradenstvo, zameranie terénu pre projektantov, vytýčenie stavebných objektov, kontrolné zamerania, vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav.
Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, zameranie terénu pre projektantov, vytýčenie stavebných objektov všetkých druhov, kontrolné zamerania objektov.
Geometrické práce, vytyčovanie pozemkov, inžinierska geodézia, meranie GPS, ROEP, pozemkové úpravy, realitná činnosť, špeciálny software pre geometrické plány.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, projekt pozemkových úprav, podzemné a nadzemné vedenia.
Ponuka geodetických a kartografických prác, vyhotovenie geometrického plánu na stavbu, za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia, vytyčovanie hraníc pozemkov.
Tvorba geometrických plánov, pozemkové úpravy, inžinierska geodézia, vytyčovanie a kontrola žeriavových dráh.
Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností. Geodetické a kartografické činnosti, prípravné práce pre stavbu.
Geodetické práce - vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné zamerania, budovanie bodových polí, výpočet plôch, kubatúr a meranie deformácií.
Geodetická kancelária - ponuka geodetických služieb. Geometrické plány, polohopisy, výškopisy, vytyčovanie stavieb, skenovanie objektov, fotogrametria, vysporiadavanie pozemkov.
Práce z oblasti katastra nehnuteľností, v inžinierskej geodézii, špeciálne - odborné geodetické práce.
Projekčné, architektonické, geodetické a kartografické práce. Vytyčovanie hraníc pozemkov.
Geodetické a kartografické práce, geodetická kancelária. Zameranie stavieb k zápisu do katastra nehnuteľností, vytýčenie hraníc pozemkov.
Sprostredkovanie predaja a prenájmu domov, bytov, garzóniek, pozemkov, komerčných priestorov. Vypracovanie znaleckých posudkov, geodetické a kartografické práce, poradenstvo.
Tvorba geografických informačných systémov, vytyčovanie hraníc pozemkov, predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, poradenstvo.
Zameranie stavieb ku kolaudácií, zameranie pozemkov, vytýčenie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie, osadenie stavieb do pozemku, ostatné geodetické práce.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc, zameranie stavieb na kolaudáciu, na legalizáciu, polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie stavenísk, základov a inžinierskych sietí.
Vytýčenie hraníc, geometrické plány na zameranie stavieb pre kolaudáciu, na legalizáciu, na oddelenie pozemkov.
Geodetické práce - vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zameranie inžinierskych sietí, práce inžinierskej geodézie.
Geodetické a kartografické práce a služby. Projekty pozemkových úprav, vytyčovanie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia.
Geodetické a kartografické práce - overovanie výsledkov a plánov projektov.
Geodetické práce - vytyčovanie hraníc, zameranie stavieb.
Vykonávanie inžinierskych, priemyselných a dopravných stavieb. Projektová a geodetická práca, spracovanie investičného zámeru.
Zameranie novostavby, rozdelenie nehnuteľností, vyznačenie vecného bremena, určenie vlastníckeho práva pozemkov, zmeny hranice zastavaného územia obce, prípadne katastrálnej hranice.
Geodetická a kartografická činnosť, zameriavanie stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, vyhotovovanie geometických plánov.