Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geodeti - Bratislavský kraj(158 záznamov)

Slovensko Geodeti - Bratislavský kraj
Bratislava (116)
Malacky (14)
Pezinok (12)
Senec (13)
1 - 25 z celkom 158 výsledkov
Odporúčame vám
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien. Geodetické a kartografické činnosti, výkon činnosti stavbyvedúceho.
Geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, majetkoprávne vysporiadanie, inžinierska geodézia, poradenstvo, písanie zmlúv, kataster.
Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie objektov, pozemkov, porealizačné zamerania, 3D modely terény, profily.
Geodetické práce - katastrálna geodézia, geometrické plány, rozdelenie parciel, zlúčenie parciel, majetkoprávne vysporiadanie, poradenská činnosť.
Geometrické plány na rozdelenie pozemkov, na zameranie stavby, na majetkové usporiadanie, polohopisné a výškopisné plány a vytyčovacie náčrty.
Geodetické a kartografické práce, geodetické a ekologické poradenstvo.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemku, vytyčovanie stavieb, adresný bod, identifikácia parciel, digitálna mapa mesta.
Priestorové 3D laserové skenovanie objektov. 3D modely, vizualizácie a post processingové spracovanie. Inžinierska geodézia a služby katastra nehnuteľností.
Zememeračská kancelária. Polohopisné a výškopisné plány, geometrické plány.
Geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc a budov, identifikácia pozemkov, vlastníkov a poradenstvo.
Architektonický a poradenský servis, audit, geodetické zamerania, urbanizmus, navrhovanie a certifikácie zelených budov, svetlotechnické, hlukové štúdie, pasívne a nízkoenergetické projekty.
Geodetické práce - vypracovanie geometrických plánov, vytyčovacie práce a zakresľovanie do digitálnej technickej mapy mesta Bratislava.
Geodetické služby - kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, zameranie stavby ku kolaudácii, súčinnosť geodeta pri vklade do katastra.
Obchodná a fotogrametrická spoločnosť. Predaj geodetických, laserových prístrojov, lekárskej techniky a zariadení pre tlač, prístrojov pre poľnohospodárov.
Ponuka návrhu geometrického plánu, vytýčenie hraníc pozemku a stavieb,polohopis – výškopis, digitálna mapa.
Projektovanie. Služby v oblasti geodetických a kartografických prác.
Geodetické práce - geometrický plán, polohopis a výškopis, vytýčenie pozemku, zameranie stavby ku kolaudácii, vytýčenie stavebného objektu.
Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností a investičnej výstavbe vykonávané autorizovaným geodetom.
Realizácia plynovodov, plynových prípojok, vodohospodárskych stavieb, potrubných a iných líniových stavieb. Projektovanie. Geodetické, zemné a výkopové práce. Revízie plynových zariadení.
Realizácia stavieb - výstavba rodinných domov, vytyčovanie stavieb, vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb, katalógové rodinné domy.
Geodetické a kartografické práce - geometrické plány, zameranie pozemkov a stavieb, vytyčovanie vlastných hraníc a stavieb.
Stavebný dozor, geodetické, projekčné a geologické práce. Sprostredkovanie územného rozhodnutia, identifikácia parciel, svetlo-technické posudky a hlukové štúdie. Projekčné práce.
Služby projektovania a prípravy stavby na realizáciu. Digitalizácia mapových podkladov, geometrické plány, zameranie trás inžinierskych sietí, základné mapy závodov.
Služby zamerané na poradenskú, projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť v oblasti občianskej a priemyselnej výstavby a na oblasť ekologických stavieb.
Geodetická kancelária - činnosti v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie a mapovania a ostatných geodetických oblastiach.