Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geodeti - Bratislavský kraj(156 záznamov)

Slovensko Geodeti - Bratislavský kraj
Bratislava (115)
Malacky (14)
Pezinok (12)
Senec (12)
1 - 25 z celkom 156 výsledkov
Odporúčame vám
Služby projektovania a prípravy stavby na realizáciu. Digitalizácia mapových podkladov, geometrické plány, zameranie trás inžinierskych sietí, základné mapy závodov.
Služby zamerané na poradenskú, projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť v oblasti občianskej a priemyselnej výstavby a na oblasť ekologických stavieb.
Geodetická kancelária - činnosti v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie a mapovania a ostatných geodetických oblastiach.
Geodetická kancelária. Geometrické plány, vytýčenie hranice pozemku, vytýčenie stavby, podklady pre projektovú dokumentáciu, zameranie inžinierskych sietí.
Geodézia, geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zameranie.
Stavebné práce, výstavba a dokončovanie rodinných domov. Dodávky vlastného materiálu. Predaj domov - hrubých stavieb. Rekonštrukčné práce, murárske a tesárske práce.Geodézia. Poradenstvo.
Geodetické a stavebné prístroje Geomax, South, Javad. Geometrické plány, kataster nehnuteľností, vytyčovanie stavieb a pozemkov, geodetické zameranie. Náplne do tlačiarní, tonery, atramenty, tlačiarne.
Vykonávanie prieskumov pre životné prostredie - radónový prieskum, inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum a environmentálna geológia.
Vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov.
Geodetické a kartografické práce - vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb, adresný bod, polohopis a výškopis.
Geodetické a kartografické práce v oblasti inžinierskej geodézie a investičnej výstavby, katastra nehnuteľností a poradenská činnosť v týchto odboroch v rámci SR.
Projekty a projektová dokumentácia. Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemku, zameranie výškopisu a polohopisu.
Inžinierska činnosť - geodetické služby, katastrálne, matričné, právne služby, prípravné práce k realizácii stavby, projektová dokumentácia, administratívne práce.
Manažérske, sprostredkovateľské, konzultačné a poradenské služby pre podnikateľské subjekty.
Vypracovanie geometrických, polohopisných a výškopisných plánov, poradenstvo.
Vypracovanie projektovej dokumentácie vodohospodárskych stavieb, systémov na úseku vodného hospodárstva, životného prostredia a inžinierskych sietí. Príprava, zhotovenie, posudzovanie a realizácia.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemku, vytyčovanie stavieb, adresný bod, identifikácia parciel, digitálna mapa mesta.
Geodet, geodetické služby, geometrický plán, adresný bod, digitálna mapa mesta Bratislava. Vysporiadanie a rozdelenie nehnuteľností, energetický certifikát.
Geodetické práce, zameranie a zákres pozemkov, kartografia, administratíva katastra.
Spracovanie projektovej dokumentácie geotechnických konštrukcií. Návrh stavebných jám, zakladanie inžinierskych konštrukcií, občianskych stavieb, návrh oporných a zárubných múrov rôznych typov.
Geodetické služby - kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, zameranie stavby ku kolaudácii, súčinnosť geodeta pri vklade do katastra.
Projektovanie dopravných stavieb od štúdií a stavebných zámerov až po realizačnú dokumentáciu a výkon autorského i stavebného dozoru, stavebné poradenstvo, geodetické práce, prehliadky.
Inžinierska geodézia, predrealizačné zameranie, porealizačné zameranie, zameranie inžinierskych sietí, laserové skenovanie, razenie tunelov, monitoring priestorových posunov, GIS produkty.