Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Knižnice - Košice(38 záznamov)

1 - 25 z celkom 38 výsledkov
Odporúčame vám
Katalógy a informačné zdroje. Elektronické žiadanky, služby knižnice, poradňa, fotogaléria, výstavy, akcie a aktuálne informácie.
Príprava budúcich lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy.
Systematická príprava na vysoké školy - lekárska fakulta, farmaceutická fakulta, právnická a prírodovedecká fakulta, príprava na stredné školy - z predmetov matematika, slovenský a anglický jazyk.
Poskytovanie knižnično - informačných služieb. Systematické zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov a informácií o dokumentoch z oblasti ekonomických vied.
Obecná knižnica - poskytovanie knižničných služieb. Výpožičky detskej literatúry, náučnej a odbornej literatúry, románov, beletrie, časopisov.
Bc., Ing. a PhD. denné a externé vysokoškolské štúdium v študijnom odbore "Bezpečnostné vedy". Podiplomové štúdia DBA, MBA, LL.M, MSc., MPH. Kurzy SBS.
Zabezpečenie výučby vo vybraných predmetoch humanitného a technologického charakteru. Výskumné a vývojové činnosti.
Riešenie problematiky bezpečnosti jednotlivca a celej bezpečnosti. Systémový prístup k riešeniu bezpečnostných problémov.
Prezentovanie ekonomickej a dopravnej bezpečnosti ako mieru zabezpečenia chodu a funkcie určitého podnikateľského subjektu.
Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť z pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti celoživotného vzdelávania a vytváraním podmienok na získanie profesijného vzdelania pre širokú verejnosť.
Výpožičky kníh pre detí, mládež a dospelých. Detská literatúra, dobrodružná literatúra, náučná literatúra, romány.
Obecná knižnica - knižničné služby. Požičiavanie kníh a časopisov.
Knižnica pre prácu s deťmi a mládežou. Výpožičky kníh a časopisov, využívanie internetu, podujatia, výstavky nových kníh a burzy vyradených kníh.
Predaj a vypožičanie rôznych odborných publikácií z oblasti veterinárstva, študijné materiály a skriptá.
Verejná knižnica Jána Bocatia - pozostáva zo 470 000 dokumentov, kníh, novín, časopisov a hudobnín. Pracoviská - požičovňa, cudzojazyčné oddelenie, hudobné oddelenie, študovňa regionálnej literatúry.
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku je knižnično-informačným pracoviskom Katolíckej univerzity. Zhromažďuje a sprístupňuje odbornú literatúru zo všetkých odborov na KU.
Knižnica - plní funkciu teritoriálneho strediska špeciálnej technickej literatúry, vytvára informačnú a znalostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie a ekonomický rozvoj.