Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy(150 záznamov)

1 - 25 z celkom 150 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie pre slovenských i zahraničných študentov, a jedna z dvoch, ktorá ponúka záujemcom štúdium farmácie. Študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín.
Bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine v centre Prahy, založené na amerických a britských tradíciách. Multikultúrne prostredie, česká aj prestížna americká akreditácia WSCUC. Ponúkame tiež možnosť štúdia na partnerských univerzitách v USA, alebo výmenné pobyty na európskych univerzitách v rámci programu Erasmus.
Oficiálne stránky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Informácie o štúdiu, jej katedrách, zamestnancoch.
Príprava nových študijných odborov, akreditované študijné programy. Projekty, veda a výskum, vedenie, dokumenty, informácie o fakulte.
História fakulty, kontaktné údaje, informácie, veda a výskum, katedry, možnosti štúdia, projekty, publikačná činnosť.
Ekonomické študijné programy sú zamerané na podnikovú ekonomiku a manažment, finanční manažment, obchod, marketing a regionálny rozvoj, sociálny študijný program je orientovaný na sociálnu prácu.
Informácie o štúdiu na fakulte, katedry, zamestnanci, vedecká činnosť, zahraničné vzťahy.
Výskum a vzdelávanie v širokej oblasti ekológie a životného prostredia. Dôraz na štúdium príčin narušenia základných zložiek životného prostredia a možností a spôsobov ich ozdravenia.
História fakulty, zamestnanci, vnútorné predpisy, smernice, výročné správy. Akreditácia, katedry, možnosti štúdia.
Výuka a rozvoj poznania v prírodovedných odboroch. Snaha o výraznejšie zapojenie sa do európskeho výskumného priestoru, zaisťovať vysokoškolské vzdelanie všetkých troch stupňov.
Informácie o škole - štúdium, veda a výskum, prijímacie konanie. Fakulty, dokumenty, akreditácie.
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
Výchovno - vzdelávacia činnosť - tri stupne vysokoškolského štúdia, fakulty, ústavy a pracoviská, odkazy.
Základné informácie o vysokej škole, jej fakultách, katedrách, prijímacích pohovoroch, možnosti štúdia.
Príprava budúcich lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy.
Súkromná vysoká škola, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v inžinierskych študijných programoch.
Súkromná vysoká škola, bakalárske štúdium, nadväzujúce magisterské štúdium, diaľkové i prezenčné. Bankovníctvo, financie, manažment, rekvalifikácie, kurzy, certifikácie. E- prihláška.
Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.
História, vedenie univerzity, informácie o štúdiu, fakulty, pracoviská SPU.
Súkromná vysoká škola. Štúdium v akreditovaných Bc. a Mgr. odboroch - Hoteliérstvo, Hospitality Management (v AJ), Manažment destinácie cestovného ruchu, Marketingová komunikácia v službách.
Možnosť štúdia na súkromnej neuniverzitnej VŠ so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.
Hlavná stránka, charakteristika fakulty, fakultné orgány, katedry fakulty, štúdium, veda a výskum, zahraničné vzťahy.
SZU zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie I., II. a tretieho stupňa v akreditovaných študijných odboroch, kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) a kontinuálny profesijný rozvoj (CPD).