Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy(134 záznamov)

1 - 25 z celkom 134 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná vysoká škola - vzdelávanie, výskum, produkcia a šírenie poznatkov a inovácií aplikovaných študijných programov a vedných disciplín.
Príprava budúcich lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy.
Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.
Systematická príprava na vysoké školy - lekárska fakulta, farmaceutická fakulta, právnická a prírodovedecká fakulta, príprava na stredné školy - z predmetov matematika, slovenský a anglický jazyk.
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
Ponuka expertíz a spolupráce pre prax z projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS 2014+ 313011W085".
História fakulty, kontaktné údaje, informácie, veda a výskum, katedry, možnosti štúdia, projekty, publikačná činnosť.
Výskum a vzdelávanie v širokej oblasti ekológie a životného prostredia. Dôraz na štúdium príčin narušenia základných zložiek životného prostredia a možností a spôsobov ich ozdravenia.
História fakulty, zamestnanci, vnútorné predpisy, smernice, výročné správy. Akreditácia, katedry, možnosti štúdia.
Informácie o škole - štúdium, veda a výskum, prijímacie konanie. Fakulty, dokumenty, akreditácie.
Príprava nových študijných odborov, akreditované študijné programy. Projekty, veda a výskum, vedenie, dokumenty, informácie o fakulte.
Ekonomické študijné programy sú zamerané na podnikovú ekonomiku a manažment, finanční manažment, obchod, marketing a regionálny rozvoj, sociálny študijný program je orientovaný na sociálnu prácu.
Informácie o štúdiu na fakulte, katedry, zamestnanci, vedecká činnosť, zahraničné vzťahy.
Výuka a rozvoj poznania v prírodovedných odboroch. Snaha o výraznejšie zapojenie sa do európskeho výskumného priestoru, zaisťovať vysokoškolské vzdelanie všetkých troch stupňov.
Vysokoškolské štúdium v maďarskom jazyku, regionálne vedecké centrum, priestor pre vedecké bádania.
Informácie o činnosti vysokej školy, o histórii, katedry, oznamy a informácie pre uchádzačov a študentov, humanitárna činnosť.
Možnosť študovať študijné programy v oblasti sociálnych vied a zdravotníctva. Informácie o vysokej škole, informácie o štúdiu, projekty, zahraničné vzťahy, humanitárna činnosť.
Výchova odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho a zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí.
Informácie o Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši - o štúdiu, katedry, pracoviská, knižnica.
Vysoká škola zameraná na štúdium spoločenskovedných disciplín s praktickým využitím v oblasti verejného života.
Vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti celoživotného vzdelávania. Oceňovanie a odhad nehnuteľností, obchodovanie s nehnuteľnosťami, certifikácia pre maklérov.
Základné informácie o vysokej škole, jej fakultách, katedrách, prijímacích pohovoroch, možnosti štúdia.