Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy(151 záznamov)

1 - 25 z celkom 151 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie pre slovenských i zahraničných študentov, a jedna z dvoch, ktorá ponúka záujemcom štúdium farmácie. Študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín.
Bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine v centre Prahy, založené na amerických a britských tradíciách. Multikultúrne prostredie, česká aj prestížna americká akreditácia WSCUC. Ponúkame tiež možnosť štúdia na partnerských univerzitách v USA, alebo výmenné pobyty na európskych univerzitách v rámci programu Erasmus.
Súkromná vysoká škola, bakalárske štúdium, nadväzujúce magisterské štúdium, diaľkové i prezenčné. Bankovníctvo, financie, manažment, rekvalifikácie, kurzy, certifikácie. E- prihláška.
Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.
História, vedenie univerzity, informácie o štúdiu, fakulty, pracoviská SPU.
Súkromná vysoká škola. Štúdium v akreditovaných Bc. a Mgr. odboroch - Hoteliérstvo, Hospitality Management (v AJ), Manažment destinácie cestovného ruchu, Marketingová komunikácia v službách.
Súkromná vysoká škola, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v inžinierskych študijných programoch.
Možnosť štúdia na súkromnej neuniverzitnej VŠ so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.
Hlavná stránka, charakteristika fakulty, fakultné orgány, katedry fakulty, štúdium, veda a výskum, zahraničné vzťahy.
SZU zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie I., II. a tretieho stupňa v akreditovaných študijných odboroch, kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) a kontinuálny profesijný rozvoj (CPD).
Katedra inžinierskej geológie - novinky, informácie o katedre, štúdiu, projektoch a konferenciách.
Medzinárodná škola liberálnych štúdi. Možnosti štúdia v akreditovanom bakalárskom programe politológia.
Akadémii umení v Banskej Bystrici - rektorát, aktuality, fakulty, kontakty.
Základné informácie o vysokej škole, jej fakultách, katedrách, prijímacích pohovoroch, možnosti štúdia.
Moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca študentom dostatok priestoru vo filozofickej a umeleckej sfére i v oblasti iných poznatkov.
Poskytuje magisterské a bakalárske štúdium. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti prírodných a aplikačných vied v študijných odboroch informatika, biotechnológie a chémia.
Moderné pedagogicko-vedecké pracovisko s vyváženou štruktúrou ponúkaných študijných programov. Na katedrách možno študovať 6 filologických odborov s viacerými študijnými programami.
Moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných agentúr, renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.
Aktuálne informácie, orgány univerzity, univerzitný časopis, informácie o možnostiach štúdia, vedeckých projektoch a grantoch.
Vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálnych a politických vied, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie, sociálnej a pracovnej psychológie.
Vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore farmácia - integrovane poznatkov z prírodovedných, medicínskych a špecifických farmaceutických vied.