Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Komory a asociácie(191 záznamov)

1 - 25 z celkom 191 výsledkov
Odporúčame vám
Združenie fyzických a právnických osôb, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na území SR v neštátnych ambulantných zdravotníckych zariadeniach.
Overovanie odbornej spôsobilosti v oblasti vzdelávania kominárstva, organizovanie a uskutočňovanie kurzov, školení a seminárov, vydávanie odborných publikácií.
Organizácia združujúca všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku.
Podporovanie a udržiavanie najvyššieho možného štandardu ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie pre každého človeka.
Organizácia, zastupujúca malých podnikateľov iniciovaný Európskou chartou v podnikateľskom prostredí SR - presadzovanie spoločných oprávnených záujmov podnikateľov.
Združenie zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení, podpora fungovania, inovácie vo vzdelávaní, legislatíva databázy, informácie pre rodičov.
Návrh, výroba a montáž krytých, nekrytých a teleskopických tribún. Komplexné vybavenie športovísk.
Združenie subjektov v poľnohospodárstve. Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, spolupráca s domácimi a medzinárodnými organizáciami.
Dobrovoľná nezávislá stavovská organizácia zastupujúca profesijné a odborné záujmy hydrogeológov v Slovenskej republike.
Dobrovoľné združenie ľudí,ktorých cieľom je pomáhať všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich národnú, rasovú ,náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.
Nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia združujúca osoby vykonávajúce povolanie zubného lekára. Organizácia školení, vzdelávacích akcií, prednášok.
Samosprávna profesná organizácia združujúca audítorov, právnické osoby vykonávajúce audítorskú činnosť a asistentov audítorov.
Cieľom je združovať odbornú verejnosť, podporiť mladé talenty a vytvoriť priestor na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne svojich členov.
Presadzovanie záujmov členov vo vzťahu k orgánom a ďalším organizáciám štátnej správy a samosprávy, navrhovanie a spolupôsobenie pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení.
Združovanie zubných lekárov v Slovenskej republike, podpora ich záujmov a ochrana stavovskej cti, utváranie podmienok a zvyšovanie odbornej úrovne.
Riešenie podnetov na preskúmanie postupu bánk. Analýzy a komentáre k praktikám bánk. Návrhy na zlepšenie vzťahov medzi bankami a klientmi. Vstupovanie do sporov s bankami. Preskúmavame súlad a zmlúv.
Združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti presadzovania technológii využívajúcich biopalivá a alternatívnu energiu.
Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky.
Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov v oblasti podpory a ochrany podnikania v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva.
Združovanie daňových poradcov, poskytovanie profesijnej ochrany, zabezpečovanie pravidelného vzdelávania, podieľanie sa na sprístupňovaní dôležitých odborných informácií.
Vzdelávanie - organizovanie kurzov Montessori pedagogiky na Slovensku.
Združovanie lekárnikov z oblasti Žilinského regiónu, informácie o systéme sústavného vzdelávania.