Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Komory a asociácie(191 záznamov)

51 - 75 z celkom 191 výsledkov
Odporúčame vám
Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky.
Podpora a ochrana podnikania pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky. Vzdelávacie a poradenské aktivity. Školenie aplikátorov prípravkov na ochranu rastlín, krížové plnenie.
Asociácioa, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií - finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári, či akademici.
Podpora obchodných vzťahov medzi Holandskom a Slovenskou republikou, výmena informácií a skúseností medzi členmi, hájenie záujmov členov komory.
Združenie profesionálnych svadobných fotografov - svadobné fotografie s dokumentárnym prístupom.
Podporovanie a informovanie verejnosti o činnosti veterinárnych lekárov v oblasti praxe malých zvierat.
Podpora iniciatívy a spoločných záujmov užívateľov, hobby nadšencov či právnických osôb zaoberajúcich sa podnikaním v oblasti bezpilotných lietajúcich prostriedkov.
Podpora spoločných a špecifických záujmov svojich členov v oblasti zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.
Oficiálna stránka Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov - vnútorné predpisy, registrácia, certifikácia, časopis, semináre, olympiáda, poradenská činnosť.
Asociácia cestovných kancelárií v Českej republike. Členovia, štruktúra, morálny kódex, podmienky, spolupráca.
Asociácia združujúca slovenských výrobcov kožušinových výrobkov, kožušníkov, chovateľov kožušinových zvierat a zástupca kožušníckeho priemyslu SR.
Prispievanie k zvyšovaniu úrovne vyučovania ruského jazyka na všetkých typoch škôl a tým prispievanie k rozvoju slovenskej národnej kultúry
Príprava na všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti - adopcia, pestúnska starostlivosť a profesionálna výchova dieťaťa v rodine.
Slovenská komora zubných technikov - orgány komory, história, Inštitút ďalšieho vzdelávania zubných technikov, Tatranské zubotechnické dni, časopis Zubný technik, letné tábory.
Nezisková organizácia združujúca právnické osoby, ktoré sa zaoberajú opravami a modernizáciou koľajových vozidiel.
Ochrana záujmov doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré vznikli transformáciou doplnkových dôchodkových poisťovní na akciové spoločnosti.
Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd. Výmena poznatkov a skúseností, odborná výchova, vydávanie odborných publikácií a organizovanie odborných akcií.
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky - členovia, vzdelávanie, spolupráca, kontakt.
Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie. Pomoc a poradenstvo, podpora vyučujúcich v oblasti psychológie a jej vyučovania na stredných školách.
Slovenská asociácia nezávislých kachliarov. Zastrešovanie remeselníkov, ktorí aktívne vykonávajú remeselnú živnosť kachliarstvo.
Podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby, podpora využívania elektronických registračných pokladníc smerujúcich k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom.
Dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických a fyzických osôb podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi.