Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Kresťanské spoločenstvá - Bratislavský kraj(33 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Kresťanské spoločenstvá - Bratislavský kraj
Bratislava (28)
Malacky (1)
Pezinok (3)
Senec (1)
1 - 25 z celkom 33 výsledkov
Odporúčame vám
Laické katolícke zmluvné spoločenstvo - o spoločenstve, prednášky, semináre a kurzy, projekty.
Organizovanie voľnočasových aktivít pre rodiny, organizovanie detských táborov, prevádzkovanie denného centra pre predškolské deti, rodinné bohoslužby.
Diplomatické styky Slovenska so Svätou stolicou. Dokumenty a vyhlásenia, kňazské semináre.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Informácie o reholi piaristov. Spravodajstvo, zakladateľ, spisy, zbožné školy.
Kresťanské hnutie, kresťanská misia so zameraním na evanjelizáciu a učeníctvo. Činnosť zameraná na študentov, športovcov a rodiny.
Vytváranie platformy pre spoluprácu a jednotu cirkevných kresťanských zborov a spoločenstiev. Usporiadavanie verejných modlitebných podujatí.
Evanjelizačná činnosť, organizácia detských a mládežníckych táborov, vydávanie materiálov pre biblické vzdelávanie.
Ekumenické hnutie spoločenstiev ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín a priateľov. Organizovanie letných táborov, pútí a duchovných cvičení.
Občianske združenie, podpora študentských kresťanských skupín, získavanie mládeže pre Ježiša Krista, rozširovanie zásad kresťanskej etiky, služba cirkvi. Kníhkupectvo s náboženskou literatúrou.
Cirkev bratská Svätý Jur - akcie, bohoslužby, detské besiedky, zborové akcie, fotogaléria.
Kresťanská organizácia určená veriacim manželom, rodičom a ich rodinám, vytváranie stabilného a harmonického života, vydávanie rodinného magazínu, dvojmesačníka Família.
Spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho záchrancu.
Spoločenstvo bratov tešiteľov v pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave. Pomoc chorým, opusteným a trpiacim.
Poslania spolku sú z oblasti princípov vlasti, viery, študentského priateľstva a samovzdelávania.
Kresťanské laické spoločenstvo spolupracujúce s rehoľou redemptoristov. Organizovanie misií, modlitieb.
Kresťanský zbor - stretnutia pri Božom slove a zvestovaní evanjelia.
Spoločenstvo ľudí, ktorí sa usilujú naplniť súčasné mravné snaženie a vedecké poznanie Duchom Kristovým.
Spolok miništrantov a bohoslovcov. Tábory, ktoré sa konajú cez letné prázdniny pod vedením bohoslovcov Kňaszkého seminára sv. Cyrila a sv. Metoda.
Vojenský rád, kresťanské spoločenstvo zamerané na uchovávanie rytierskych tradícií, podporu kresťanskej viery, plnenie charitatívnych úloh.
Združenie osôb, ktoré sa snažia rozširovať úctu k Panne Márii Pomocnici. Spoločenstvo saleziánok venujúce sa výchove detí a mládeže.
Kresťansko - demokratické združenie mládeže Slovenska. Organizovanie stretnutí, výletov, vzdelávanie mládeže, rozvíjanie a upevňovanie pozitívnych hodnôt.
Nepolitická kresťanská organizácia, ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má integračné schopnosti.