Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Kresťanské spoločenstvá - Slovensko(115 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 115 výsledkov
Odporúčame vám
Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy - duchovná reformácia, metodické semináre. Duchovná obnova a spolupráca s mládežou.
Informácie o spoločenstve ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých.
Laické katolícke zmluvné spoločenstvo - o spoločenstve, prednášky, semináre a kurzy, projekty.
Organizovanie voľnočasových aktivít pre rodiny, organizovanie detských táborov, prevádzkovanie denného centra pre predškolské deti, rodinné bohoslužby.
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - osobnosti, liturgika, poézia, história a diskusie.
Diplomatické styky Slovenska so Svätou stolicou. Dokumenty a vyhlásenia, kňazské semináre.
Pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a iným v núdzi. Vlastná výroba hračiek a pekárenských výrobkov.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Pomoc ľuďom v núdzi, sociálne, zdravotnícke a pedagogické služby.
Informácie o reholi piaristov. Spravodajstvo, zakladateľ, spisy, zbožné školy.
Združenie chorých a telesne postihnutých každého veku, starých a opustených a tých, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiaci. Vydávanie kresťanského časopisu Rodina Nepoškvrnenej.
Spoločenstvo kresťanov, ktorí sa stretávajú k čítaniu Biblie a ku chválam a oslavám Pána Ježiša Krista.
Spoločenstvo mladých ľudí, predovšetkým vysokoškolákov. Nezisková organizácia.
Kresťanské hnutie, kresťanská misia so zameraním na evanjelizáciu a učeníctvo. Činnosť zameraná na študentov, športovcov a rodiny.
Vytváranie platformy pre spoluprácu a jednotu cirkevných kresťanských zborov a spoločenstiev. Usporiadavanie verejných modlitebných podujatí.
Kresťanská komunita a charitné dielo pre deti, mladých ľudí a seniorov
Cirkevná organizácia - pomoc ľudskej a kresťanskej formácii študentov. Sv. omše, spovede, aktuality centra, vytváranie spoločenstva prostredníctvom voľnočasových aktivít.
Evanjelizačná činnosť, organizácia detských a mládežníckych táborov, vydávanie materiálov pre biblické vzdelávanie.
Kongregácia ružových sestier, história, informácie o komunite, program, stretnutia.
Ekumenické hnutie spoločenstiev ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín a priateľov. Organizovanie letných táborov, pútí a duchovných cvičení.
Občianske združenie, podpora študentských kresťanských skupín, získavanie mládeže pre Ježiša Krista, rozširovanie zásad kresťanskej etiky, služba cirkvi. Kníhkupectvo s náboženskou literatúrou.
Apoštolská cirkev špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru., správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt.
Vzdelávanie svojich členov, poriadanie súťaže pre deti, vytváranie projektov, sociálne poradenstvo. Tvorba metodických príručiek.