Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Kresťanské spoločenstvá - Prešovský kraj(24 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Kresťanské spoločenstvá - Prešovský kraj
1 - 24 z celkom 24 výsledkov
Odporúčame vám
Pomoc ľuďom v núdzi, sociálne, zdravotnícke a pedagogické služby.
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - osobnosti, liturgika, poézia, história a diskusie.
Pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a iným v núdzi. Vlastná výroba hračiek a pekárenských výrobkov.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Misijné spoločenstvo - snaha o spoločný život, vzájomné rešpektovanie a priblíženie sa k Ježišovi. Spoločné misie, výjazdy.
Apoštolská cirkev špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru., správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt.
Vzdelávanie svojich členov, poriadanie súťaže pre deti, vytváranie projektov, sociálne poradenstvo. Tvorba metodických príručiek.
Kresťanské spoločenstvo Dom viery - evanjelikálne spoločenstvo, letnično – charizmatické. Kristocentrizmus, zdôrazňovanie Svätého Ducha.
Ubytovanie a stravovanie v areáli evanjelického mládežníckeho centra, prenájom spoločenských priestorov, prevádzkovanie reštaurácie.
Občianske združenie, ktorého cieľom je priviesť ľudí k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, prosperity a spoluzodpovednosti a morálnej povinnosti. Zahraničná rozvojová a humanitárna pomoc ľuďom v núdzi.
Misijná, medzidenominačná organizácia zameraná na šírenie evanjelia medzi mladými ľuďmi, na učeníctvo, výchovu vodcov a sociálnu prácu.
Pomoc kresťanskej mládeži zveľaďovať svoj duchovný život usporadúvaním stretnutí mládeže.
Rímskokatolícka komunita Chemin Neuf s povolaním k ekumenizmu.
Pravoslávna kresťanská mládežnícka organizácia - spolupráca s mladými ľuďmi, organizovanie spoločných stretnutí, podujatí, táborov, školenia členov a vedúcich.
Voľnočasové aktivity v saleziánskom a kresťanskom duchu. Náučné, športové a náboženské krúžky pre deti a mládež.
Poskytovanie pomoci mladým mužom v rámci Prešovského kraja, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti musia opustiť detské domovy - aktuality, projekty, informácie o stredisku.
Ponuka voľnočasových aktivít pre detí - výlety, futbalový a hokejbalový krúžok, športové a kultúrne akcie.
Gréckokatolícke občianske združenie organizujúce rôzne podujatia a súťaže.