Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Kurz prvej pomoci(64 záznamov)

26 - 50 z celkom 64 výsledkov
Odporúčame vám
Humanitná organizácia zameraná na sociálnu činnosť, kurzy prvej pomoci a darcovstvo krvi, turistické ubytovanie, škola v prírode.
Oficiálna stránka organizácie - o organizácii, história, organizačná štruktúra, činnosti, dobrovoľníctvo, novinky, aktivity, podujatia, galéria, opatrovateľský kurz a kurz prvej pomoci.
Kurzy prvej pomoci, vodnej záchrannej služby a opatrovania. Humanitárne aktivity, darcovstvo krvi a sociálne služby.
Získanie vodičského oprávnenia A(M) a B, individuálne kurzy. Možnosť viacerých hodín praktického výcviku vo vedení motorového vozidla. Kurz z poskytovania prvej pomoci, jeho potvrdenie.
Výcvik na vodičské oprávnenie pre skupiny A a B, kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy, kurzy prvej pomoci.
Vypracovanie prevádzkového poriadku s určením BOZP a OPP. Kurzy obsluhy strojov, vozíkov, motorových píl, tlakových kotlov, lešenárskej techniky a prvej pomoci. Odborné prehliadky a skúšky zariadení.
Kurz opatrovania akreditovaný MPSVaR SR. Kurz prvej pomoci akreditovaný MZSR. Počítačové kurzy. Kurz techniky administratívy. Kurzy komunikácie.
Poskytovanie pracovných zdravotných služieb. Poskytovanie poradenstva v oblasti zdravia podpory zdravia. Organizovanie školení prvej pomoci.
Prevádzka autoškoly, vyučovanie vedenia automobilov, vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly.
Dopravná zdravotná služba. ADOS - domáce ošetrovanie. Kurzy prvej pomoci. Lekáreň s výdajňou zdravotníckych pomôcok. Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých.
Darcovstvo krvi, kurzy prvej pomoci, rekvalifikácia, sociálna pomoc. Krízový manažment.
Letný detský zážitkový tábor vo Vysokých Tatrách, škola v prírode s divadelným kurzom, školením prvej pomoci a tréningom hip-hopu.
Školenie prvej pomoci pre zamestnancov, lektorská činnosť a poradenstvo pre zdravý životný štýl a primárnu prevenciu chorôb.
Autoškola - výcvik vodičov pre skupinu B, teoretická príprava a kurz prvej pomoci.
Kurzy prvej pomoci pre autoškoly, pracovníkov v rámci BOZP, zdravotníckych pracovníkov a rodičov detí. Zdravotnícko - bezpečnostný audit, zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Komplexná služba ochrany zdravia zamestnancov na pracoviskách. Kurzy prvej pomoci pre autoškoly, zamestnancov a verejnosť.
Neštátna záchranná služba - ošetrenie, transporty do nemocnice, transporty zranených do zahraničia, rekvalifikačné kurzy, odborné školenia zamestnancov, sociálna starostlivosť.
Zabezpečovanie predlekárskej prvej pomoci, zdravotná výchova v materských, základných a stredných školách, organizovanie letných táborov pre deti a mládež so zameraním na zdravotnú výchovu.
Autorizovaný technik BOZP a technik požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti, školenia, poradenstvo. Predaj - bezpečnostného značenia, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a uzáverov.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, kurzy inštruktorov, kurzy prvej pomoci, BOZP, poradenstvo a iné špecializované kurzy.
Vzdelávacie semináre, kurzy a školenia - BOZP a požiarna ochrana, školenia vodičov motorových vysokozdvižných vozíkov, kurzy prvej pomoci, školenia práce vo výškach.