Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Medzinárodné právo(110 záznamov)

1 - 25 z celkom 110 výsledkov
Odporúčame vám
Advokátska kancelária. Právne činnosti obchodného, medzinárodného, pracovného práva. Právne poradenstvo.
Právne analýzy, daňovo právny, pracovnoprávny servis, zakladanie, spracovanie spoločností, likvidácia s. r. o., daňová licencia, zastupovanie klienta, e - commerce, rodinné, obchodné, finančné právo.
Advokátska kancelária. Právne služby - medzinárodné, pracovné, bankové a finančné, občianske právo, obchodné spory, právo obchodných spoločností, autorské práva, trest, právo CP.
Právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, trestného, medzinárodného práva, poradenstvo a konzultácie, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v konaniach.
Advokátske poradenstvo a právne služby, obchodné, medzinárodné, rodinné a občianske právo.
Hospodárske súťaže, bankovníctvo, financie, fúzie a akvizície, verejné obstarávanie, reštrukturalizácie. Obchodné, pracovné, stavebné právo, energetika, priemysel, nehnuteľnosti, preprava. Mediácia.
Advokátska kancelária . Obchodné a medzinárodné súkromné právo. Cudzinecké právo. Emigračné právo . Zmluvné právo . Dedičské konanie doma a v zahraničí. Správne právo. Neziskové organizácie. Nadácie.
Právna a advokátska kancelária. Obchodné, pracovné, rodinné, trestné a medzinárodné právo. Odborné, právne poradenstvo.
Advokátske a právne služby - občianske, finančné, trestné, medzinárodné, obchodné, rodinné a občianske právo. Vypracovanie zmlúv, zastupovanie pri vymáhaní pohľadávok a v súdnom konaní. Poradenstvo.
Poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu, investícií, právne služby a poradenstvo.
Výklad občianskeho, trestného a medzinárodného práva. Advokátske činnosti.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva. Pracovné, medzinárodné, obchodné právo.
Advokátska kancelária. Poradenské a asistenčné služby pri uzavieraní obchodných transakcií so zameraním na medzinárodné pôžičky, transakcie, cenné papiere, nadobúdanie vlastníctva.
Advokátska kancelária. Obchodné, rodinné, občianske, medzinárodné, pracovné právo.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti obchodného, trestného, rodinného, občianskeho, pracovného a medzinárodného práva.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb obchodného, medzinárodného, pracovného práva.
Advokátska kancelária - obchodné a súkromné medzinárodné právo, bankové, finančné právo, konkurz a vyrovnanie, autorské právo, pracovné právo.
Advokátska kancelária - právne služby a poradenstvo. Európske právo, právo hospodárskej súťaže, právo obchodných spoločností.
Právo duševného vlastníctva, európske, imigračné právo, nehnuteľnosti a stavebné právo, občianske, pracovné a rodinné právo, právo obchodných spoločností, patenty, zdravotníctvo, fúzie a akvizície.
Právne poradenstvo vo veciach občianskeho, obchodného, trestného a medzinárodného práva.
Právne služby v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, európskeho práva, ochrany hospodárskej súťaže, ústavného práva, správneho a pracovného práva.
Advokátska kancelária, obchodné a súkromné medzinárodné právo, bankové a finančné právo. Právne poradenstvo.
Poskytovanie právnych služieb - obchodné, občianske, rodinné, pracovné právo a právo obchodných spoločností. Služby zaručeného elektronického podpisu.