Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Meranie, rozbory, audit - Banská Bystrica(23 záznamov)

Pôda (27)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Voda (82) Vzduch (29)
Slovensko Banskobystrický kraj Meranie, rozbory, audit - Banská Bystrica
1 - 23 z celkom 23 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Špeciálne čistiace práce, zber a preprava odpadov, recyklácia, priemyselné služby.
Predaj, montáž, servis - klimatizácie, vzduchotechniky. Elektroinštalácie, kúrenie, meranie a regulácia.
Metrologické služby - merania, spracovania výsledkov meraní s cieľom zabezpečiť správnosť meraní. Meranie a kontrola množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov.
Hlukové a emisno-imisné štúdie, meranie a znižovanie hluku v prostredí, meranie hluku, vibrácií, mikroklimatických a iných fyzikálnych a chemických faktorov prostredia.
Ochrana životného prostredia v priemysle, odborné právne a vecné poradenstvo a analýzy v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia technických štúdií.
Úprava vody - dezinfekcia a zmäkčovanie vody, dezinfekcia studní a domácich vodovodov. Montáž a servis chlórovacích zariadení plynného aj kvapalného hospodárstva. Revízie a odborné prehliadky.
Výkon energetického auditu v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z., poskytovanie energetických služieb.
Spracovanie energetických analýz a energetických auditov, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, energetický manažment, energetická certifikácia, environmentálne poradenstvo.
Geologická a banská činnosť, ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia. Hydrogeologické posudky. Hodnotenie vplyvov využívania ložísk na životné prostredie.
Radónový prieskum zastavaných plôch, predbežný prieskum rizika, predkolaudačné merania v objektoch, merania v existujúcej zástavbe. Návrhy a konzultácie k protiradónovým opatreniam.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti znižovania energetickej náročnosti, merania a regulácie, energie a v oblasti ekológie. Energetický audit.
Energetické poradenstvo. Poskytovanie služieb v energetike, energetického auditu, predaja elektrickej energie a optimalizácie odberu. Údržba, servis, odborné prehliadky energetických zariadení.
Audit osvedčenia požiarnych konštrukcií, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, poradenstvo pri riešení protipožiarnej bezpečnosti, prednášková činnosť - školenia.
Monitorovanie na pracoviskách so zdrojmi žiarenia. Zabezpečenie odbornej prípravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Spracovanie dokumentácie.
Projektovanie elektrických zariadení, komplexná dodávka a inštalácia na kľúč vysoko a nízkonapäťových zariadení, montáž zariadení, revízie a servis, meranie a regulácia, inžinierske činnosti.
Environmentálne záťaže, prieskum a sanácia environmentálnej záťaže, monitoring, analýza rizika, riziková analýza, aktualizácia analýzy rizika, hydrogeologický prieskum, čerpacie skúšky, posudky.
Prevádzka laboratória emisných meraní. Meranie zložiek a odoberanie vzoriek odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia. Kalibrácia a inšpekcia meracích systémov emisií. Poradenstvo.
Poradenstvo a energetický audit. Energetická certifikácia budov. Návrh centrálnych zdrojov, realizácia na kľúč. Kotle na drevné pelety a kolte na drevnú štiepku.
Energetická certifikácia a poradenstvo. Technika úspor energie, štandardizovaný systém energetického riadenia podnikom.
Geologické práce, ložisková, inžinierska geológia, hydrogeológia. Monitorovanie kvality podzemných vôd. Výstavba športovísk a ekologických stavieb. Ťažba, spracovanie a úprava nerastných surovín.
Energetické poradenstvo, energetický audit, projektovanie moderných a efektívnych energetických zariadení. Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.
Obnova bytových domov. Odborné stavebné a finančné poradenstvo, stavebné technické prieskumy, energetické audity, projektovanie a projektová dokumentácia, stavebné dozory, architektonické riešenia.
Technické zabezpečenie budov v oblasti vykurovania, chladenia, plynoinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky. Meranie a regulácia.