Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Meranie, rozbory, audit - Banskobystrický kraj(42 záznamov)

Pôda (27)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Voda (82) Vzduch (29)
Slovensko Meranie, rozbory, audit - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 42 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Predaj, montáž, demontáž a servis hydraulických komponentov, hadíc, rúr, vysokotlakových, nízkotlakových hadíc, pneumatických komponentov, hadíc, trubiek, ovládačov, ventilov, priemyslových hadíc.
Meranie intenzity elektromagnetického žiarenia (elektrosmogu), poradenstvo a predaj tieniacich materiálov.
Analýza cudzorodých a prídavných látok, chemické a fyzikálno-chemické analýzy a skúšky vôd, biologická kontrola účinnosti čistenia a dezinfekcie, bakteriologická kontrola hygieny jatočných tiel.
Špeciálne čistiace práce, zber a preprava odpadov, recyklácia, priemyselné služby.
Predaj, montáž, servis - klimatizácie, vzduchotechniky. Elektroinštalácie, kúrenie, meranie a regulácia.
Vodohospodárska výstavba. Technicko - bezpečnostný dohľad a špeciálne merania, inžinierska činnosť.
Vŕtanie studní, vŕtanie inžiniersko - geologických a hydrogeologických vrtov, vŕtanie vrtov pre tepelné čerpadlá, čistenie vrtov, vrty na pilóty, hydrogeologické posudky.
Metrologické služby - merania, spracovania výsledkov meraní s cieľom zabezpečiť správnosť meraní. Meranie a kontrola množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov.
Hlukové a emisno-imisné štúdie, meranie a znižovanie hluku v prostredí, meranie hluku, vibrácií, mikroklimatických a iných fyzikálnych a chemických faktorov prostredia.
Energetický certifikát budovy. Energetický audit. Projektovanie vykurovania a zdrojov tepla. Energetický posudok stavby, projektové energetické hodnotenie budovy.
Zber a likvidácia odpadu, odber vzoriek odpadov a následné analýzy, odborné konzultácie nakladania s odpadmi.
Konštruovanie v strojárstve, technické výpočty, znižovanie hluku a vibrácií strojov, služby v oblasti vedecko - technických informácií, odborné preklady.
Ochrana životného prostredia v priemysle, odborné právne a vecné poradenstvo a analýzy v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia technických štúdií.
Úprava vody - dezinfekcia a zmäkčovanie vody, dezinfekcia studní a domácich vodovodov. Montáž a servis chlórovacích zariadení plynného aj kvapalného hospodárstva. Revízie a odborné prehliadky.
Environmentálne poradenstvo a manažment, odpady, audit a dokumentácia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Výkon energetického auditu v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z., poskytovanie energetických služieb.
Spracovanie energetických analýz a energetických auditov, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, energetický manažment, energetická certifikácia, environmentálne poradenstvo.
Geologická a banská činnosť, ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia. Hydrogeologické posudky. Hodnotenie vplyvov využívania ložísk na životné prostredie.
Radónový prieskum zastavaných plôch, predbežný prieskum rizika, predkolaudačné merania v objektoch, merania v existujúcej zástavbe. Návrhy a konzultácie k protiradónovým opatreniam.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti znižovania energetickej náročnosti, merania a regulácie, energie a v oblasti ekológie. Energetický audit.
Optimalizácia energetických zdrojov a distribúcie a spotreby energie vrátane vypracovávania štúdií a energetických auditov. Výroba hnojiva z drevného popola.
Energetické poradenstvo. Poskytovanie služieb v energetike, energetického auditu, predaja elektrickej energie a optimalizácie odberu. Údržba, servis, odborné prehliadky energetických zariadení.
Opravy motorových vozňov a rušňov, modernizácie električiek, výroba a predaj náhradných dielov pre železničné koľajové vozidlá. Kalibrácia meradiel, meranie pre výrobu.