Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mestské knižnice(86 záznamov)

26 - 50 z celkom 86 výsledkov
Odporúčame vám
Hornonitrianska knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Zhromažďuje, vytvára, spracováva, uchováva univerzálny knižničný fond. Poskytuje knižnično-informačné služby.
Ponúka knižnično-informačné služby a ekonomicko-technickú činnosť. Spolutvorca náučnej a poznávacej kultúry.
Požičiavanie kníh, poskytovanie informácií, rezervovanie kníh, medziknižničná výpožičná služba, fotokopírovanie, používanie počítačov, internet.
Verejná knižnica, poskytovanie knihovníckych služieb. Výpožičné služby, medziknižné výpožičné služby, internetové služby, bibliograficko-informačné služby.
Ponúka absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov, konzultačné služby pri výbere a vyhľadávaní literatúry, rezervovanie literatúry, faktografické a bibliografické informácie.
Výpožičky odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne faktografické a bibliografické informácie, študovňa, prezenčné požičiavanie CD a regionálna kartotéka.
Mestské kultúrne stredisko. Knižnica. Knižnično - informačné služby, organizovanie kultúrnych podujatí a besied.
Prevádzkovanie mestskej knižnice, výpožičky kníh, časopisov, dennej tlače, možnosť prístupu na internet, reprografické služby z fondu knižnice, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Mestská knižnica poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov. Medzi výpožičné služby knižnice patria výpožičky kníh, príručiek, časopisov, miestnych novín, študovňa s prístupom na internet.
Záhorská knižnica - verejná mestská a regionálna knižnica - výpožičné služby.
Prevádzkovanie mestskej knižnice, požičiavanie knižných titulov, časopisov, medziknižničná výpožičná služba, kopírovanie.
Možnosť požičať si knihy a dokumenty. Spracúvanie a vydávanie dokumentov, zhotovovanie fotokópií knižničných dokumentov.
Verejná knižnica, poskytovanie informácií z oblasti kultúry, poskytovanie knižnično-informačných služieb.
Prevádzkovanie mestskej knižnice, poskytovanie výpožičiek kníh, časopisov, denníkov, organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí.
Prevádzkovanie miestnej knižnice, výpožičky knižných titulov, časopisov, denníkov, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí.
Prevádzkovanie mestskej knižnice, požičiavanie knižných titulov, časopisov. Oddelenie pre dospelých čitateľov, oddelenie pre deti a mládež, čitáreň, internetová čitáreň.
Mestská a verejná regionálna knižnica - knižno-informačné služby, vypožičiavanie kníh a časopisov.
Informačné centrum. Príspevková organizácia zastrešujúca všetky kultúrne akcie, múzeá, galérie a knižnicu v meste.