Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mestské knižnice(86 záznamov)

51 - 75 z celkom 86 výsledkov
Odporúčame vám
Informačné centrum. Príspevková organizácia zastrešujúca všetky kultúrne akcie, múzeá, galérie a knižnicu v meste.
Mestská knižnica - aktuality, fotky z akcií, oddelenia, služby, databáza.
Knižnica, výpožičné služby, knihy, časopisy, medziknižničné výpožičné služby, bibliograficko-informačné služby.
Informácie o knižnici, dokumenty, služby, kluby, aktuality, fondy, kontaktné informácie.
Poskytovanie knižničných a informačných služieb. Knižnica - koordinačné, bibliografické, metodické, kultúrno-výchovné a vzdelávacie stredisko.
Vypožičiavanie dokumentov, kníh a periodík rôznych žánrov, čitáreň. Kopírovanie dokumentov.
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti súčasťou ktorého je aj knižnica. Organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií.
Výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, bibliograficko - informačné služby.
Knižnica, archív, požičiavanie kníh a časopisov. Tvorí ju 51 291 knižničných jednotiek a 31 rôznych novín a časopisov.
Mestská knižnica - požičiavanie kníh, denníkov, časopisov, bezplatný prístup na internet, burzy vyradených kníh.
Knižnica pre prácu s deťmi a mládežou. Výpožičky kníh a časopisov, využívanie internetu, podujatia, výstavky nových kníh a burzy vyradených kníh.
Mestská knižnica, poskytovanie výpožičky kníh, referenčných príručiek, časopisov, miestnych novín. Verejnosti je k dispozícii študovňa, počítače s pripojením na internet.
Knižnica spravuje fond literatúry, ktorý je k dispozícii čitateľom. Poskytovanie výpožičných služieb, medziknižničné výpožičné služby, prístup na Internet, kopírovanie, tlač, katalóg kníh.
Knižnica - výpožičné a informačné služby, organizácia kultúrno - vzdelávacích podujatí, prístup na internet pre verejnosť.
Prevádzkovanie mestskej knižnice, poskytovanie výpožičiek knižných titulov, časopisov, denníkov, možnosť prístupu na internet, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí pre deti.
Publikačná činnosť, vypožičiavanie kníh, prevádzky pobočiek pre detských aj dospelých čitateľov, organizovanie akcií, školení, súťaží.
Kysucká knižnica v Čadci, výpožičné služby čitateľom, edičná činnosť. Detská literatúra, náučná a odborná literatúra, rozprávky, romány, dobrodružná literatúra, časopisy a periodiká.
Poskytovanie výpožičných a poradenských služieb. Výpožičky kníh, dennej tlače, časopisov.
Získavanie, spracovanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, časopisov a dokumentov, budovanie knižničného fondu, medziknižničná služba, kultúrno - osvetová činnosť, internet.