Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Nadácie pre deti - Bratislavský kraj(25 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Nadácie pre deti - Bratislavský kraj
Bratislava (22)
Pezinok (1)
Senec (2)
1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Nadácia. Podpora chorých, poskytovanie humanitárnej pomoci a podpora rozvoja detí a mladých ľudí.
Organizácia zameraná na pomoc deťom. Podpora znevýhodnených skupín, detí a mladých ľudí. Podpora organizácií pracujúcich s deťmi. Celoročná verejná zbierka Hodina deťom.
Bátor Tábor - terapeutické rekreačné programy pre deti a rodiny detí trpiacich chorobami - rakovinou, cukrovkou, chronickým zápalom kĺbov a hemofíliou.
Organizácia s cieľom pomáhať chudobným deťom v Afrike.
Nadácia otvorených očí - rozvoj a podpora kultúrno-vzdelávacej činnosti, vedy, techniky, umenia, telesnej kultúry a športu, rozvoj a podpora talentu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.
Poskytovanie starostlivosti deťom s ortopedickými, neurologickými a traumatologickými diagnózami, pomoc zdravotne postihnutým deťom a mládeži.
Nadácia - rozvoj duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, činnosť v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vzdelávanie, ekonomické poradenstvo, podpora telesnej výchovy a športu.
Zlepšenie prostredia detských domovov, vybudovanie ihrísk, posilňovní, zapojenie športových aktivít do voľného času detí v ústavnej výchove, podpora vzdelávania detí.
Cieľom nadácie je spájať ľudí, ktorí potrebujú pomoc pre svoje deti a hľadať pre nich skutočné riešenia ich problémov.
Podpora projektov v grantovej schéme, realizovanie projektov spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva.
Nadácia na zlepšovanie prostredia škôl, predškolských zariadení a štátnych domovoch.
Nadácia - liečebné, školské, kultúrne a sociálne podporovanie chorých detí a detí postihnutých nádorovým ochorením.
Nadácia poskytujúca pomoc deťom, ktoré sa ocitli v ohrození. Telesne, duševne alebo zmyslovo postihnuté deti, týrané, zanedbávané deti, deti žijúce mimo vlastnej rodiny.
Podpora detí a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín, rozvoj telovýchovy a vzdelávania.
Podporovanie talentu u detí v oblasti športu a kultúry, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ich talentu.
Združovanie finančných prostriedkov určených predovšetkým deťom a mládeži postihnutých detskou mozgovou obrnou a inak telesne postihnutým.
Pomáhanie slovenským deťom unesených z ich domova, organizovanie kampaní, financovanie hľadania jednotlivých detí a pomoc ich rodičom.
Podpora pozitívneho sebarozvoja každého jednotlivca, prispievanie k celkovému zvýšeniu kvality života na Slovensku.
Podpora aktivít mladých ľudí smerujúca k naplneniu ich potrieb v spoločenstvách v ktorých žijú, vytváranie priestoru pre ich začlenenie do spoločnosti.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Nadácia, ktorá pomáha ľuďom zo znevýhodneného prostredia začleniť sa do spoločnosti, riešenie spoločenských problémov.