Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Nadácie pre deti - Trenčiansky kraj(37 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Nadácie pre deti - Trenčiansky kraj
1 - 25 z celkom 37 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie zamerané na basketbal, 3x3 basketbal, tréningy, súťaže, spoločenské aktivity. Športová príprava detí.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí pre deti s cieľom zmysluplne vyplniť ich voľný čas, poskytnúť priestor na aktivity, zážitky, spoluprácu, dobrodružstvá.
Občianske združenie - starostlivosť o deti s dysfunkčnými poruchami mozgu.
Akadémia zameraná na nácvik a zdokonaľovanie hokejových činností jednotlivca.
Nadácia Svätej Margity - podpora rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy, podpora mládežníckeho športu, podpora zdravotne handicapovaných mladých ľudí.
Občianske športové združenie. Profesionálne a individuálne tréningy športových aktivít.
Finančná podpora liečby zdravotne ťažko postihnutej Lívie Kočnerovej ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou. Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.
Občianske združenie zaoberajúce sa zverejňovaním informácií pre mladých, organizáciou voľnočasových aktivít.
Občianske združenie pre mladých podporujúce bezplatné zverejňovanie informácií a poradenstvo pre mladých.
Informačné centrum mladých - občianske združenie podporujúce bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.
Informačné centrum. Školy a vzdelávanie, kariéra a zamestnanie, krajiny a cestovanie, odborné poradenstvo.
Zastupovanie záujmov detí a mládeže, pomáhať pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej.
Činnosť materského centra Včielka, organizovanie vzdelávacích aktivít, diskoték, diskusií, informačný portál pre rodičov z okolia Považskej Bystrice - kam k lekárovi, do školy, škôlky, krízové linky.
Občianske združenie. Pomoc fyzicky a psychicky postihnutým deťom, dospelým a ich rodinám.
Tvorivá informatika s Baltíkom - združenie pre deti, rozvíjanie v informačno - komunikačných technológiách. Licencie, súťaže a školenia.
Prispievanie deťom na výchovu a vzdelávanie a matkám menších detí na poplatky v materských škôlkach, pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok a ozdravných pobytov.